ENESA | úspory energie se zárukou

Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory

17. únor

Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory
Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory
Kongresové centrum Praha může začít sčítat úspory

V Kongresovém centru Praha (KCP) byla úspěšně zakončena komplexní rekonstrukce technického zařízení, která umožní snížit spotřebu energie o téměř 30 % ročně. Již první měsíce naznačují, že procento úspor by mohlo být  vyšší. Rekonstrukci za plného provozu a podle plánu prováděla společnost  ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

Od září 2015 do listopadu 2016 se v Kongresovém centru konalo téměř 200 akcí a jeho branami prošlo 500 000 návštěvníků. Žádný z nich neměl tušení, že v zázemí probíhá největší rekonstrukce technologických zařízení od 70. let, kdy bylo KCP postaveno. „V době, kdy jsme podepisovali smlouvu, mělo KCP dojednány akce v hodnotě stovek miliónů korun a bylo jasné, že nesmí dojít k žádným kolizím. Každý větší zásah do provozu se tak musel vklínit do hluchých míst, kterých v případě KCP je jen velmi málo, “ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s.

Komplexní změny

Rekonstrukce se týkala kotelny, strojovny chlazení a celého systému vzduchotechniky. Kompletní modernizací a rozšířením prošel systém měření a regulace. Obnovu si vyžádalo i osvětlení. Úpravy byly součástí energeticky úsporného projektu v hodnotě 126 mil. korun, který Kongresovému centru Praha garantuje za 10 let  úsporu 213 mil. Kč.  To představuje snížení spotřeby elektrické energie, plynu a vody o téměř 30 %. „Rekonstrukce byla mimořádně rozsáhlá a zpočátku jsme měli obavy, ale vše dopadlo dobře. Nyní čekáme, jaké výsledné úspory nám tato opatření přinesou,“ shrnuje Ing. Luděk Bednář technicko-provozní ředitel.

Výhody EPC

Projekt je řešen pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC), Kongresové centrum Praha má proto  kromě prvního roku provozu každoročně svých 21,9 mil. korun jistých – ať už ve formě ušetřených provozních nákladů, nebo od poskytovatele projektu, který se smluvně zavazuje uhradit případný rozdíl mezi garantovanou a skutečnou úsporou. „Výsledky dosažené od dubna 2016 jsou slibné. Ve srování s rokem 2013 se spotřeba energie za posledních 10 měsíců výrazně snížila. Již nyní víme, že garantovaná úspora, která je v prvním roce fungování projektu nižší a činí 16,4 mil. korun, bude výrazně překročena,“ komentuje první výsledky Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s.

Zkušený dodavatel

ENESA je zainteresována na dalším zvyšování energetické efektivnosti v KCP. K tomu využije energetický management, jehož přínosy si již ověřila na několika obdobných objektech jako bylo například Národní divadlo, Česká filharmonie – budova Rudolfina, Stavovské divadlo a další.   

 

Více o projektu najdete zde