STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - realizace, monitoring a reporting, předání, vyhodnocení a uzavření.

 • Komunikace se zákazníkem

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu

 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu – dodavtelských, finančních

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu a vedení dotčených společností.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zajištění předání výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP

 • Reporting vedení společnosti

Popis pozice v PDF