SAMOSTATNÝ PROJEKTANT – ELEKTRO MAR

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT – STATIK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy a tvorba technických řešení zakázek typu Energy Performance Contracting (EPC) a Design&Build (D&B) se zaměřením na úspory energe v budovách i průmyslu.

 • Propočet investičních nákladů navrženého technického řešení.

 • Posouzení dopadů technického řešení do provozních nákladů.

 • Spolupráce při realizaci a vyhodnocování projektů.

 • Samostatné vedení technických jednání obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Zodpovědnost za jakost zpracování technických částí obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím podpory ostatních středisek spol.).

 • Celková koordinace přípravy projektu. Aktivní spolupráce s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací).

 • Spolupráce na investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.

 • Spolupráce na identifikaci, analýze a vyhodnocení rizik spojených s obchodními příležitostmí, resp. obchodním případem.

Popis pozice v PDF

MANAŽER REALIZACE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vedení, koordinace a organizace práce týmu stavbyvedoucích

 • Plánování, příprava, koordinace a termínová kontrola realizovaných projektů

 • Zodpovědnost za ekonomické parametry zakázek

 • Monitoring a kontrola rozpracovaných stavebních zakázek

 • Plánování realizačních kapacit svěřeného týmu

 • Řešení nestandardních/neočekávaných situací na stavbách

 • Řízení a korekce technologických a pracovních postupů realizace

 • Kontrola a nastavování bezpečnosti práce na stavbách

 • V případě potřeby korekce organizace výstavby

 • Odpovědnost za termíny a kvalitu práce

 • Interní reporting, účast na kontrolních dnech projektu

 • Komunikace s externími partnery, včetně jejich koordinace

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích od přípravy, přes realizaci po předání a vyhodnocení projektu.

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu.

 • Řízení všech zdrojů v rámci projektu – dodavtelských, finančních.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení plánovaných nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Reportování stavu realizace projektu jak směrem dovnitř společnosti, tak směrem ven na stranu zadavatele projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Komunikace a rozvoj vztahu se zákazníkem, budování dobrého jména společnosti.

Popis pozice v PDF

TECHNICKÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba technických řešení v rámci přidělených projektů.

 • Příprava realizace projektů po technické stránce.

 • Spolupráce při realizaci projektů.

 • Příprava podkladů pro reportování stavu realizace projektů směrem dovnitř projektového týmu i k zadavateli projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů na přidělených částech projektů.

 • Sledování a identifikace rizik a příležitostí v přidělené části projektu.

 • Správa projektové dokumentace.

 • Zajištění požadované kvality projektů.

 • Příprava podkladů k vyhodnocení projektů a závěrečných zpráv.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Dodržování časového a finančního plánu v přidělené části projektu.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností přidělené technické oblasti v rámci projektu.

 • Komunikace v rámci týmu a informování PM o aktuálním stavu projektů.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY/ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k investorovi

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k subdodavatelům

 • Komunikace s technickým dozorem investora a zástupci subdodavatelů ve spolupráci s odpovědným stavbyvedoucím zakázky

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby dodatečně vyvolaných změn

Popis pozice v PDF