SPECIALISTA PLANOGRAFIE

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Příprava podkladů a jiných formálních dokumentů

 • Obsluha planografických strojů.

 • Kopírování, kompletování a expedice projektů, včetně zhotovování vazeb dokumentů.

 • Archivace matric projektů.

 • Organizace jednoduchých procesů s návaznostmi na další procesy a děje.

 • Vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vyhodnocování energeticky úsporných projektů, práce s výpočtovými modely budov

 • Pokročilá analýza dat o spotřebách energií, ověření správnosti zadávaných dat

 • Zpracování souhrnných ročních zpráv pro zákazníky

 • Optimalizace provozních nastavení technických zařízení a návrh dodatečných energeticky úsporných opatření

 • Analýza dat ze systémů měření a regulace v budovách, nastavování alarmových hlášení, identifikace poruchových stavů technických zařízení

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ MANAŽER(KA) PRO EPC A D&B

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání zakázek typu Energy Performance Contracting (EPC) a Design&Build (D&B) se zaměřením na úspory energie v budovách i v průmyslu.

 • Odpovědnost za svěřený region a zákazníky.

 • Odpovědnost za splnění delegované části obchodního plánu společnosti

 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu.

 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.).

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN.

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech.

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů.

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek.

 • Zajištění prohlídek v rámci přípravy CN, předání/doručení CN při „otvírání obálek“.

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli).

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb.

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace).

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ s TZB autorizací

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli

 • Dodržování ISO

Popis pozice v PDF

SENIOR PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY / ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Koordinace a metodické vedení a rozvoj týmu přípravy výroby (cenové oddělení)

 • Stanovování priorit u svěřených projektů, delegování činností a odpovědností v týmu

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby CN

 • Spolupráce na technickém řešení a stanovení cenové strategie zakázky

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS

 • Hledání časových, materiálových i finančních optimalizací/úspor v projektech

 • Analýza rizik řešené zakázky, identifikace nadhodnocených/chybějících částí rozpočtů

 • Zajišťování, příprava a zpracování podkladů k cenovým nabídkám, smlouvám a pro realizaci obchodních zakázek

 • Spolupráce při přípravě zakázky v rámci obchodního úseku a napříč firmou (projekce, realizace)

 • Selekce a jednání se s dodavateli klíčových komponent (strategickými dodavateli)

 • Selekce a jednání se subdodavateli služeb

 • Vyhodnocování nabídek a zakázek

 • Zajišťování profesního a dovednostního rozvoje kolegů.

 • Spolupráce na vytváření a realizaci firemních strategií

 • Sledování zákonných změn a jejich implementace do firemních procesů

Popis pozice v PDF