PROJEKTANT TOPENÁŘ / PROJEKTANTKA TOPENÁŘKA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracování dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracování finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráci na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráci s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

OBCHODNĚ TECHNICKÝ MANAŽER / OBCHODNĚ TECHNICKÁ MANAŽERKA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání realizačních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.

 • Zodpovědnost za svěřený region a zákazníky.

 • Splnění delegované části obchodního plánu společnosti.

 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu.

 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.).

 • Celková koordinace přípravy projektu. Aktivní spolupráce s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací).

 • Příprava návrhů technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.

 • Koordinace činností s kolegy z mateřské společnosti a sesterskými společnostmi skupiny ČEZ ESCO.

 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.

 • Návrhy harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému.

 • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik spojených s obchodními příležitostmi, resp. obchodním případem.

Popis pozice v PDF

PROJEKTANT STATIK / PROJEKTANTKA STATIČKA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracování dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracování finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráci na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Spolupráci na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráci s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

MANAŽER/KA ODDĚLENÍ DISPEČINKU, SERVISU A REKLAMACÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Vedení týmu energetických specialistů a servisních techniků na Dispečinku ENESA.

 • Energetický management úsporných projektů.

 • Spolupráce na technickém řešení realizovaných projektů, kontrola kvality staveb.

 • Řízení reklamací a přímá účast na jejich řešení.

 • Optimalizace firemních procesů.

 • Rozvoj interních softwarových nástrojů.

 • Reporting informací vedení společnosti.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA/KA ŘÍZENÍ REKLAMACÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení reklamačního procesu ve spolupráci s týmem technických specialistů.

 • Jednání se zákazníkem a subdodavateli.

 • Evidence reklamací a zadávání údajů do interního informačního systému.

 • Návrhy technických řešení a zajištění související administrativy.

 • Účast na předávání staveb a kontrola kvality provedených prací.

 • Zajištění záručního, pozáručního i preventivního servisu a údržby zařízení.

 • Report informací vedení společnosti.

 • Optimalizace firemních procesů.

Popis pozice v PDF

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT ELEKTRO MAR / SAMOSTATNÁ PROJEKTANTKA ELEKTRO MAR

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA/KA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ZA CO BUDETE ZODPOVĚDNÝ/Á?

 • Vyhodnocování energeticky úsporných projektů, práci s výpočtovými modely budov

 • Analýzu dat o spotřebách energií a správnost zadávaných dat

 • Zpracování souhrnných ročních zpráv pro zákazníky

 • Optimalizaci provozního nastavení technických zařízení

 • Návrhy dodatečných energeticky úsporných opatření

 • Analýzu dat ze systémů měření a regulace v budovách

 • Identifikaci poruchových stavů technických zařízení a nastavování alarmových hlášení

Popis pozice v PDF

TECHNICKÝ SPECIALISTA EPC A DB / TECHNICKÁ SPECIALISTKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba technických řešení v rámci přidělených projektů.

 • Příprava realizace projektů po technické stránce.

 • Spolupráce při realizaci projektů.

 • Příprava podkladů pro reportování stavu realizace projektů směrem dovnitř projektového týmu i k zadavateli projektu.

 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů na přidělených částech projektů.

 • Sledování a identifikace rizik a příležitostí v přidělené části projektu.

 • Správa projektové dokumentace.

 • Zajištění požadované kvality projektů.

 • Příprava podkladů k vyhodnocení projektů a závěrečných zpráv.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Dodržování časového a finančního plánu v přidělené části projektu.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností přidělené technické oblasti v rámci projektu.

 • Komunikace v rámci týmu a informování PM o aktuálním stavu projektů.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER EPC A DB / PROJEKTOVÁ MANAŽERKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích od přípravy, přes realizaci po předání a vyhodnocení projektu.

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu.

 • Řízení všech zdrojů v rámci projektu – dodavatelských, finančních.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení plánovaných nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Reportování stavu realizace projektu jak směrem dovnitř společnosti, tak směrem ven na stranu zadavatele projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Komunikace a rozvoj vztahu se zákazníkem, budování dobrého jména společnosti.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY ROZPOČTÁŘ / PŘÍPRAVÁŘKA VÝROBY ROZPOČTÁŘKA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k investorovi

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k subdodavatelům

 • Komunikace s technickým dozorem investora a zástupci subdodavatelů ve spolupráci s odpovědným stavbyvedoucím zakázky

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby dodatečně vyvolaných změn

Popis pozice v PDF