ZÁSTUPCE OBCHODNÍHO ŘEDITELE PRO VÝSTAVBOVÉ PROJEKTY

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Analýzu a vyhledávání nových obchodních příležitostí.

 • Identifikaci, analýzu a vyhodnocení rizik spojených se obchodními příležitostmi a obchodním případem.

 • Aktivní spolupráci při tvorbě cenových nabídek a schvalování jejich konečné podoby.

 • Efektivní řízení přípravy nabídek v souladu se schváleným podnikatelským záměrem společnosti.

 • Realizaci prodejní strategie.

 • Plnění/dosažení obchodních výsledků společnosti v oblasti výstavbových projektů.

 • Aktivní přístup ke zlepšení jakosti služeb a míry spokojenosti zákazníků.

 • Realizaci prodejní strategie.

 • Vedení týmu obchodně-technických manažerů a tým specialistů přípravy nabídek, koordinaci spolupráce s ostatními organizačními útvary společnosti..

 • Dosažení, popř. překročení stanovených cílů oddělení.

Popis pozice v PDF

SPECIALISTA/KA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Návrhy a tvorbu energeticky úsporných řešení zakázek v budovách i průmyslu.

 • Propočet investičních nákladů navrženého technického řešení.

 • Posouzení dopadů technického řešení do energetických úspor a provozních nákladů.

 • Spolupráci při realizaci a vyhodnocování projektů.

 • Aktivní spolupráci s odborem projekce a s cenovým oddělením.

 • Spolupráci na identifikaci, analýze a vyhodnocení rizik spojených s návrhem technického řešení

 • Kvalitu, technickou správnost a úplnost zpracování technických částí obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA MaR

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektů se specializací na MaR ve všech fázích od přípravy, přes realizaci po předání a vyhodnocení projekt

 • Spolupráci na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Podporu projektových týmů v rámci specializace MaR.

 • Koordinaci postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu.

 • Řízení zdrojů v rámci profese MaR – dodavatelských, finančních.

 • Řízení změn v projektu v rámci profese MaR.

 • Dodržení plánovaných nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Kontrolu zpracování dokumentace k projektu.

 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř společnosti i směrem na stranu zadavatele projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP.

 • Komunikaci a rozvoj vztahu se zákazníkem, budování dobrého jména společnosti.

Popis pozice v PDF

OBCHODNĚ-TECHNICKÝ/Á MANAŽER/KA

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Aktivní podíl na identifikaci příležitostí a získávání realizačních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.

 • Zodpovědnost za svěřený region a zákazníky.

 • Splnění delegované části obchodního plánu společnosti.

 • Samostatné vedení obchodních jednání a development obchodního případu v různých fázích od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Spolupráce na stanovení obchodní strategie, management nabídkového teamu.

 • Zodpovědnost za jakost zpracování obchodních nabídek, zajišťování podkladů potřebných pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím supportu ostatních středisek spol.)

 • Celková koordinace přípravy projektu. Aktivní spolupráce s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací).

 • Příprava návrhů technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.

 • Koordinace činností s kolegy z mateřské společnosti a sesterskými společnostmi skupiny ČEZ ESCO.

 • Příprava a jednání o investorských smlouvách a smlouvách s obchodními partnery.

 • Návrhy harmonogramu projektu, financování dodavatelského systému.

 • Identifikace, analýza a vyhodnocení rizik spojených s obchodními příležitostmi, resp. obchodním případem.

Popis pozice v PDF

SAMOSTATNÝ PROJEKTANT – ELEKTRO MAR

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

STATIK SENOIR/JUNIOR

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracovávání úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracovávání dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracovávání finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráce na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráce s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Popis pozice v PDF

PROJEKTOVÝ MANAŽER/MANAŽERKA EPC A DB

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích od přípravy, přes realizaci po předání a vyhodnocení projektu.

 • Spolupráce na výběrových řízeních a smluvním zabezpečení projektu.

 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.

 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu, včetně podpory a motivování jednotlivých členů.

 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých fázích projektu.

 • Řízení všech zdrojů v rámci projektu – dodavatelských, finančních.

 • Řízení změn v projektu.

 • Zodpovědnost za dodržení plánovaných nákladů, výnosů a cashflow projektu.

 • Kontrola zpracování kompletní dokumentace k projektu.

 • Reportování stavu realizace projektu jak směrem dovnitř společnosti, tak směrem ven na stranu zadavatele projektu.

 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly dodržování zásad BOZP.

 • Spolupráce s ostatními členy realizačního týmu.

 • Komunikace a rozvoj vztahu se zákazníkem, budování dobrého jména společnosti.

Popis pozice v PDF

STAVBYVEDOUCÍ, HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Řízení veškeré činnosti při realizaci projektu.

 • Zodpovědnost za termíny, kvalitu, bezpečnost práce.

 • Zodpovědnost za sestavení a dodržování harmonogramu a jeho aktualizace.

 • Koordinace činnosti a harmonogramu: projekt, vlastní subdodávky, kusové dodávky. Řízení podřízených.

 • Zodpovědnost za finanční toky v rámci projektů.

 • Projednávání dodatků SoD se subdodavateli.

 • Dodržování ISO.

Popis pozice v PDF

PŘÍPRAVÁŘ(KA) VÝROBY/ROZPOČTÁŘ(KA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ

 • Tvorba rozpočtů a kalkulací v programu KROS.

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k investorovi

 • Tvorba dodatečných více a méně prací ve vztahu k subdodavatelům

 • Komunikace s technickým dozorem investora a zástupci subdodavatelů ve spolupráci s odpovědným stavbyvedoucím zakázky

 • Čtení a kontrola projektové dokumentace pro potřeby dodatečně vyvolaných změn

Popis pozice v PDF