KDO JSME:

 • ENESA a.s. je zkušeným a úspěšným poskytovatelem energetických služeb metodou EPC a dodavatelem energetických staveb.

 • Realizovali jsme například projekt EPC v Národním divadle, který je mediálně nejcitovanějším energeticky úsporným projektem v ČR.

 • Naše projekty ročně ušetří energie za 240 mil. korun.

 • Nabízíme a realizujeme chytré projekty, které jsou komfortní a zároveň energeticky úsporné.

BENEFITY

 • 5 týdnů dovolené

 • Stravenky

 • Kafetérie - štědrý roční příspěvek na nákup zboží nebo na různé volnočasové aktivity

 • Flexibilní pracovní doba s možností napracovat si hodiny

 • Firemní akce

 • Podpora odborného, ale i osobnostního vzdělávání

 • Home office (po zapracování a domluvě s nadřízeným)

 • Služební telefon

 • Káva a čaj zdarma na pracovišti

TECHNICKÝ SPECIALISTA/ROZPOČTÁŘ (M/Ž)

ZA CO BUDETE ZODPOVĚDNÝ/Á?

 • Zpracování cenových nabídek včetně rozpočtu víceprací a méněprací ve fázi realizace.

 • Zajištění realizačních výběrových řízení na dodavatele části staveb a materiálů, včetně prověření možnosti záměny materiálů a technologie (časové a finanční úspory).

 • Tvorbu dodavatelských harmonogramů staveb.

 • Koordinaci jednotlivých fází přípravy staveb.

 • Zajištění smluv a objednávek se subdodavateli.

Další informace

PŘÍPRAVÁŘ PRO NABÍDKY, CENAŘ (M/Ž)

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?

 • Oceňování výkazů výměr a kalkulací.

 • Návrhy struktury cenové nabídkové kalkulace, rozdělení do stavebních objektů a položek.

 • Čtení a kontrolu projektové dokumentace pro potřeby cenové nabídky.

 • Analýzu rizik řešené zakázky, identifikaci nadhodnocených či chybějících částí rozpočtů.

 • Koordinaci jednotlivých fází přípravy staveb.

Další informace

STAVBYVEDOUCÍ (M/Ž)

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?

 • Koordinovat a řídit veškeré stavební i jiné činnosti v rámci přidělených zakázek.

 • Dohlížet na dodržování pracovní a technologické kázně, kvalitu a bezpečnost stavby.

 • Vést stavební deník, vytvářet změnové listy a připravovat podklady pro investorskou a subdodavatelskou fakturaci.

 • Aktivně spolupracovat s projektovým manažerem stavby.

Další informace

OBCHODNĚ TECHNICKÝ MANAŽER PRO EPC PROJEKTY (M/Ž)

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM?

 • Aktivně se podílem na identifikaci příležitostí a získávání realizačních zakázek v malé a střední energetice se zaměřením na tepelnou energetiku.

 • Koordinovat přípravy projektu, úzce spolupracovat s úsekem projekce, cenovým oddělením (příprava) a výrobou (realizací). Navrhovat harmonogram projektu i financování dodavatelského systému.

 • Samostatně vést obchodní jednání v různých fázích, a to od námětu až po předání zakázky do realizace (s přesahem až po předání díla klientovi).

 • Spolupracovat na stanovení obchodní strategie a následně zodpovídat za část plnění obchodního plánu společnosti.

 • Kvalitně zpracovávat obchodní nabídky, zajišťovat podklady potřebné pro přípravu nabídky, včetně zpracování její obchodně-technické části (s využitím podpory ostatních oddělení).

 • Podílet se na přípravě návrhu technického řešení a energetických úspor v oblasti tepelné energetiky.

 • Připravovat investorské smlouvy a jednat o nich s obchodními partnery.

 • Identifikovat, analyzovat a vyhodnocovat rizika spojená s obchodními příležitostmi či s obchodním případem.

Další informace

ODBORNÝ PROJEKTANT (M/Ž)

ZA CO BUDETE ZODPOVĚDNÝ/Á?

 • Provádění průzkumů potřebných ke zpracovávání jednotlivých typů projektové dokumentace včetně vazeb na stávající stav.

 • Samostatné vypracování a projednání přípravných dokumentací a projektů technických staveb a technologických zařízení v souladu s platnými předpisy, včetně jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů včetně provozních návazností, časových průběhů, rozpočtů a zajišťování autorského dozoru.

 • Organizování projekčních prací, projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací.

 • Vypracování dispozičních a konstrukčních řešení a technických výpočtů stavebních částí a technologických zařízení.

 • Zpracování finančních rozpočtů stavebních a provozních souborů.

 • Provádění technické koordinace navazujících profesí.

 • Spolupráci na vypracování tendrové dokumentace k výběru dodavatelů.

 • Vyhodnocování nabídek dodavatelů technologických zařízení staveb.

 • Aktivní spolupráci s vedoucím projektové skupiny a hlavním inženýrem projektů.

Další informace

ČEZ EXPERIENCE – ENERGETICKY MANAGEMENT (M/Ž)

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

 • Zapojíme tě do návrhů řešení vedoucí k optimalizaci provozních nastavení objektů, jako je úprava režimů vytápění, nastavení zdrojů tepla a chladu, řízené větrání a spoustu dalšího.

 • Spolupráce při vytváření datových analýz.

 • Práce v programech specializovaných na energetický management, které jsou unikátní na trhu a rádi tě v nich naučím pracovat.

 • To vše v rámci stáže v pohodovém týmu zkušených specialistů. Máme široké spektrum zákazníků od měst, krajů až po průmyslové podniky a v rámci našich projektů dosahují ročně garantované úspory 210 miliónů. Tvým úkolem bude pomoci nám při vyhodnocování těchto úspor.

Další informace