ENESA a.s. patří k nejzkušenějším poskytovatelům energetických služeb a dodavatelům energetických staveb u nás. Společnost byla založena v říjnu 2005 s cílem vyvíjet a realizovat projekty EPC (Energy Performance Contracting).

Jedním ze zakladatelů ENESA a jejím významným akcionářem byla pardubická společnosti EVČ s.r.o., která vznikla již v roce 1990. Ta se zpočátku věnovala zejména projektování a inženýringu staveb, po roce 1993 pak také výstavbě. Po čtvrtstoletí své existence měla EVČ na kontě téměř 700 větších či menších projektů. Díky zdrojům a rozvodům tepla v systémech centrálního zásobování vyprojektovaných a dodaných společností EVČ dnes mají zajištěny dodávky tepla domácnosti a veřejné i komerční objekty v úctyhodné řadě českých měst. Mnohé z nich využívají i obnovitelné zdroje. Díky spolupráci s ENESA se EVČ také aktivně zapojila do projektů EPC. Řada z nich vznikla v přímé spolupráci s ENESA: EPC v Národním divadle, v Pardubickém kraji a další.

Soupis úspěšných projektů EPC společnosti ENESA zahajují v roce 2008 již zmiňované projekty v pražském Národním divadle a v Pardubickém kraji. V roce 2010 ENESA spouští energeticky úsporný projekt ve 34 školách v Praze 13, o rok později pomáhá šetřit v pražském Rudolfinu a jihlavské nemocnici, která v roce 2014 získává titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt. V roce 2013 začínají sčítat úspory energie v Písku. Rok 2015 je ve znamení EPC v Kongresovém centru Praha, které je technicky nejpropracovanějším projektem EPC u nás. V dalších letech následují vzorové městské projekty v Klatovech, Jablonci nad Nisou a v Kolíně.

V roce 2015 se EVČ i ENESA stávají součástí ČEZ ESCO a v roce 2019 se slučují pod značkou ENESA a.s.

ENESA dnes nabízí a realizuje celé spektrum energetických služeb počínaje poradenstvím a vypracováním studií proveditelnosti v objektové, městské i průmyslové energetice až po realizaci velkých investičních projektů. Specialitou společnosti zůstávají projekty s garancí dosažení funkčních a ekonomických výsledků doprovázené poskytováním služby energetického nebo facility managementu, ať už se jedná o EPC při revitalizaci budov a provozů, nebo o Performance Design & Build při nové výstavbě a komplexních rekonstrukcích budov.