Školy Zlín

Školy Zlín
Školy Zlín

Rok zahájení projektu: 2006

Počet objektů: 3

Investice bez DPH: 24 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 3 000 000

Délka trvání projektu: 14 měsíců

Cílem projektu bylo snížení nákladů na vytápění metodou EPC v pěti základních školách a v deseti mateřských školách města Zlín. Ve všech objektech je základem energeticky úsporných opatření instalace systému individuální regulace vytápění po jednotlivých místnostech DIRC a zavedení systému energetického managementu. Nastavení režimů systému individuální regulace vytápění místností je možné buďto lokálně a nebo z centrálního dispečinku ENESA. Máme tak přímou kontrolu nad hospodařením s teplem a můžeme účinně zajišťovat energetický management.

Garantujeme, že veškeré náklady projektu budou za dobu smlouvy splaceny výhradně z úspor a že ani náklady na energie zahrnující splátky projektu nepřevýší v žádném roce smlouvy náklady na energie odpovídající stavu před realizací projektu.