Soutěž FAKTOR E* je za polovinou.

26. březen

Soutěž FAKTOR E* je za polovinou.

Do konce března musí odevzdat pět středoškolským týmů z Pardubicka třetí úkol z pěti, aby jim neunikla šance na vítězství v soutěži FAKTOR E*,  kterou pro ně pořádá společnost ENESA a. s.

Soutěž je koncipována tak, aby se studenti během řešení jednotlivých úkolů zamýšleli nad možnostmi úspory energie v jejich škole. Jejich prvním úkolem bylo analyzovat budovu školy z hlediska stavební konstrukce, provozního režimu a spotřeby energie. Ve druhého úkolu už se zabývali úsporou energie na vytápění. Navrhovali  vhodná opatření (výměna oken, dveří; zateplení obálky, střechy atd.), propočítávali jejich finanční přínos a ten porovnávali s náklady na jejich realizaci. Zamýšleli se také nad dobou návratnosti investic. Cílem třetího úkolu je pak návrh úspory energie na osvětlení. „Pardubický kraj díky investicím do úsporných opatření ve školách ušetří ročně deset milionů korun za energii. Zapojení studentů středních škol považuji za užitečné a pro studenty smysluplné. Zejména proto, že si uvědomí, že provoz budovy, kde se vzdělávají, něco stojí, stejně tak jako provoz domácnosti. Nově získané znalosti pak mohou využít ve svém životě,“ komentovala soutěž Ludmila Navrátilová, radní Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek.

„Pardubický kraj investoval do úsporných opatření v rámci projektu EPC i v objektech nemocnic nebo ústavů sociální péče 130 mil. Kč. Celková roční úspora se pohybuje kolem 28 mil. Kč. V měsíci dubnu připravujeme vyhodnocení dosažených úspor za rok 2012“ dodal Michal Votřel, vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic.

„Moc se mi líbí přístup studentů z pardubického Gymnázia Dašická, kteří neplní jenom to, co je zadáno, ale vytvoří i něco speciálního navíc. K prvnímu úkolu udělali vizualizaci školy, ve druhém úkolu vytvořili video z vizualizace a navržených opatření“ chválí studenty Roman Miklík ze společnosti ENESA a. s. a dodává: „ostatní týmy ale pracují také velmi dobře a očekávám zajímavý boj až do konce soutěže“.

Soutěž vyvrcholí v květnu letošního roku setkáním všech týmů a vyhlášením vítězů, kteří obdrží z rukou hejtmana Pardubického kraje hodnotné ceny.

Organizace podobných soutěží, jejichž cílem je nabídnout žákům a studentům šanci zamyslet se nad možnostmi úspory energie, nad konkrétními opatřeními, jejich finanční náročností a návratností této investice, se už stává téměř pravidlem při realizaci projektu Energetických služeb se zárukou úspor ve školských objektech. První taková soutěž se uskutečnila v roce 2012 na Praze 13, kde se zapojilo šest škol. „Tyto soutěže považujeme za přidanou hodnot našich služeb, za náš malý příspěvek do budoucna“ uzavírá Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.