ENESA přispěla z nadúspor na výstavbu dětského hřiště

22. řijen

ENESA přispěla z nadúspor na výstavbu dětského hřiště
ENESA přispěla z nadúspor na výstavbu dětského hřiště

Kombinované multifunkční hřiště s herní plochou a mlhovací sprchou bude sloužit dětem z mateřské školy Vlasákova. Hřiště stálo celkem 280 tisíc korun.  Polovinu této částky věnovala společnost ENESA z ČEZ ESCO, která je poskytovatelem energeticky úsporného projektu pro městskou část Praha 13.

Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka a Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA, dnes slavnostně zahájili provoz hřiště, na jehož stavbu přispěly městská část i ENESA rovným dílem. 

ENESA částku věnovala díky dobře fungujícímu projektu energetických úspor nazvanému Odpovědné školy Praha 13, který se týká 33 objektů základních a mateřských škol a spočívá v kombinaci zateplení škol a změny systému vytápění ve všech školách s podporou energetického managementu. Modernizace byla realizována metodou energetických služeb s garantovaným  výsledkem (EPC), při které poskytovatel energetických služeb dosažené úspory přímo smluvně zaručuje.

„Tento projekt považujeme za velmi úspěšný z několika důvodů. Je vzorovým příkladem ekonomicky výhodné kombinace dotace na zateplení a energetických služeb s garantovaným výsledkem. Projekt motivuje obě strany k tomu, aby společně zvyšovali úspory. Proto si nejvíce ceníme otevřené spolupráce s městskou částí Praha 13. Pokud se v daném roce projektu daří, rádi vždy přispějeme na zlepšení vybavení škol a školek, “ říká Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.

Nyní  jsou roční náklady na energii ve 33 školských objektech této městské části nižší minimálně o 25,6 mil. korun než před sedmi lety. Projekt generuje i „nadúspory“, a v minulém roce se tak podařilo ušetřit navíc 542 000 korun. 

„Díky úsporám energie můžeme ušetřené prostředky investovat do areálů škol, např. právě do oblíbených mlhovacích sprch, které v horkém období zpříjemní pobyt dětem ve školkách,“ říká starosta David Vodrážka.

Dar na vybudování hřiště není prvním příspěvkem společnosti ENESA.  V roce 2013 pořídila rovněž z nadúspor tablety a interaktivní tabule do tří škol MČ Praha 13 za celkem 550 000 Kč. Každoročně také přispívá na realizaci dalších úsporných opatření.