V Buzuluku myslí na úspory energie a ekologii

09. květen

V Buzuluku myslí na úspory energie a ekologii
V Buzuluku myslí na úspory energie a ekologii

Strojírenská firma Buzuluk a.s. se sídlem ve středočeském Komárově je nositelem řady ocenění. Kromě Exportéra roku v kategorii středních podniků je také Dodavatelem pro auto roku.   Ve výrobních halách nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce tepelného hospodářství.  Akce je zajímavá nejen technickým řešením, ale i financováním. Díky realizaci opatření umožňujícím prokazatelné zvýšení energetické účinnosti provozu  a snížení  CO2 získal Buzuluk na tyto úpravy dotaci z OP PIK ve výši 8 mil. korun.  Modernizaci zajišťuje společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO. 

Cílem modernizace tepelného hospodářství celého podniku je snížení vysokých ztrát především v rozvodech tepla a zvýšení spolehlivosti dodávek tepla pro vytápění i výrobní technologii. Dosluhující centrální systém zásobování obou areálů z centrální plynové parní kotelny byl nahrazen 9 novými moderními kotelnami, které jsou napojeny na centrální dispečink. Součástí projektu bylo vybudování nových rozvodů zemního plynu v areálu. 

V první etapě, která byla úspěšně dokončena v 1. polovině roku 2016, bylo modernizováno tepelné hospodářství za 16,5 mil. Kč v jedné části výrobního areálu podniku.

Nyní se dokončuje druhá etapa za 27 mil. korun, na jejíž financování byla využita dotace z OP PIK ve výši cca 8 mil korun. Za tyto finanční prostředky bylo modernizováno vytápění jednotlivých výrobních hal a vybudovány další 3 nové kotelny. Zahájením zkušebního provozu bude završena celková modernizace tepelného hospodářství a odstavena dosluhující parní kotelna. Energetickou účinnost bude hlídat centrální dispečink, který bude monitorovat provoz jednotlivých kotelen. ENESA bude v rámci energetického managementu každoročně po dobu 5 let prokazovat celkovou účinnost nově instalovaných kotelen. Díky těmto opatřením ušetří v Buzuluku až 30 % dosavadních nákladů na dodávku tepla.. Veškeré práce budou hotovy do začátku prázdnin. 

ENESA a. s. je lídrem na trhu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (z angl. Energy Performance Contracting), které jsou však v průmyslu, na rozdíl od veřejné sféry, využívány kvůli délce kontraktu až 12 let, málokdy. „Buzuluk je však názornou ukázkou, že i v průmyslovém podniku lze snížit energetickou náročnost a navíc využít dotace, kterou nabízí stát,“ dodává Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA. 

Autor fota továrny: Pavel Hrdlička, Wikipedia