ENESA přispěla na vybavení školky

07. září

ENESA přispěla na vybavení školky

Od září letošního roku se zvýší počty míst v předškolních zařízeních městské části Prahy 13 díky nově otevřené MŠ U Stromu. Jedná se o „chytrou“ školku, nabitou moderními technologiemi. Energeticky soběstačná budova je vybavena zelenými živými stěnami s automaticky řízenými podmínkami prostředí, prosvětleným atriem a chytrými světly. Společnost ENESA přispěla výukovou interaktivní tabulí, což je velkoformátový dotykový display, umožňující využití atraktivních výukových programů.

Objekt nové školky včetně všech sítí je připraven tak, aby zde mohl být uplatněn energetický management a školka mohla být výhledově zapojena do energeticky úsporného projektu, který již sedm let této MČ poskytuje společnost ENESA.

Společný projekt přináší MČ každoročně smluvně garantované úspory energie ve výši 25,6 mil. korun.  Díky energetickému managementu je však skutečná úspora vyšší. Jen za loňskou topnou sezónu se ve 34 školských objektech ušetřilo navíc 850 000 korun. Právě ze svého podílu na loňských „nadúsporách“ENESA  pořídila tuto interaktivní tabuli. 

 V předchozích letech obdobným způsobem pomohla vybavit např. počítačové učebny ve třech základních školách a dětské hřiště v jedné ze školek této lokality.