Blahopřání do Písku

29. listopad

Blahopřání do Písku
Blahopřání do Písku

Město Písek obdrželo titul CHYTRÉ MĚSTO za projekt Veřejná část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data široké veřejnosti. Díky tomu budou moci občané sledovat spotřebu tepla, energie, plynu a vody v 18 objektech píseckých mateřských a základních škol. Energetický portál bude nástavbou na projekt, který jen letos přinesl městu úspory ve výši 3,5 miliónu korun. Poskytovatelem projektu a spoluautorem portálu je společnost  ENESA z ČEZ ESCO.

Cílem této webové a mobilní aplikace je poskytnout občanům transparentní informace o hospodaření města, umožnit jim náhled na provoz energetického hospodářství a vývoj energetické náročnosti budov a zapojit je do snahy o zlepšení kvality života v jejich městě.

Po dokončení zde občané najdou informace o teplotách ve školách, kam chodí jejich děti. Budou zde také data z meteostanic: teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru, oblačnost a množství srážek, ale i znečištění (NOx). Údaje pak bude možné dávat do souvislosti se spotřebou za posledních 48 hodin, nebo zobrazit v přepočtu na jednoho žáka, příp. na m2 podlahové plochy a zjistit, jak si vede která škola.

Data poslouží i v rámci enviromentální výuky. Žáci se budou moci přesvědčit, jaký dopad má zbytečné přetápění tříd, ale i chodeb nebo toalet, na rozpočet školy a přírodu.

Veřejný energetický portál je součástí projektu Smart Písek, kde kromě dat o spotřebě energie budou na konci roku také informace o obsazenosti parkovacích míst v reálném čase. 

Organizátorem soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2017, kterou zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, je nevládní nezisková organizace SCII. Jejím cílem je definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů.