Podívejte se do útrob Kongresového centra Praha

21. listopad

Podívejte se do útrob Kongresového centra Praha

V roce 2015 se KCP rozhodlo modernizovat energetické hospodářství s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).  Náklady na realizaci úsporných opatření ve vytápění, chlazení, vzduchotechnice, kogeneraci a osvětlení činily 126 mil. korun a jsou postupně spláceny z budoucích garantovaných úspor energie. Podívejte se do technického zázemí tohoto kolosu a seznamte se změnami, kterými během dvou let budova prošla.