Zásluhou modernizace zaplatí nemocnice v Dunajské Stredě za plyn o 43 % méně

29. listopad

Zásluhou modernizace zaplatí nemocnice v Dunajské Stredě za plyn o 43 % méně
Zásluhou modernizace zaplatí nemocnice v Dunajské Stredě za plyn o 43 % méně
Zásluhou modernizace zaplatí nemocnice v Dunajské Stredě za plyn o 43 % méně

Během posledního tři čtvrtě roku probíhala v nemocnici v Dunajské Stredě za plného provozu rozsáhlá modernizace vytápění a vzduchotechniky. Cílem byla úspora energie při současném zlepšení komfortu pacientů i pracovníků. Investice za 845 000 eur se nemocnici vrátí nejpozději do 6 let díky trvalému snížení spotřeby elektřiny, vody a plynu o 188 400 eur ročně. Částku má vedení garantovánu smluvně poskytovatelem, kterým je společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

Síť nemocnic Svet zdravia provozuje nemocnici v Dunajské Stredě od července 2015. Nemocnice má 34 000 m2 podlahové plochy a poskytuje ambulantní a lůžkovou zdravotní péči ve 14 odděleních. Disponuje 434 lůžky a hospitalizuje více než 12 000 pacientů ročně. V současné době probíhá v nemocnici kromě realizace energeticky úsporných opatření také modernizace lůžkových oddělení a obnova přístrojové vybavení.

Doposud byl celý areál nemocnice vytápěn teplem z centrální parní kotelny na okraji areálu nemocnice, které do jednotlivých budov putovalo rozsáhlou sítí potrubí.  Nyní je teplo vyráběno v nové centrální teplovodní kotelně přímo v suterénu budovy nemocnice. Pro ostatní vzdálenější objekty byly vybudovány samostatné zdroje tepla. Cesta tepla se tak značně zkrátí, čímž se sníží ztráty, které zde vznikaly.

 „Okrem toho, že znížime spotřebu energií, zabezpečíme spoľahlivú funkčnosť vykurovacieho systému a  tepelnú pohodu pre našich zamestnancov, pacientov a návštevníkov. Z usporených peňazí splatíme investíciu a môžeme zakúpiť  aj potrebné diagnostické a terapeutické prístroje,“ vysvětluje přínosy projektu Andrea Čarabová, manažerka provozu sítě nemocnic Sveta zdravia.

Výrazné snížení spotřeby plynu přinese možnost zónové regulace teploty v lůžkových odděleních a nově nainstalovaný systém individuální regulace teploty v ordinacích a vyšetřovnách na poliklinice. Pro pacienty to bude znamenat, že při dodržení tepelného komfortu nebude docházet ke zbytečnému přetápění nebo nedotápění těchto místností. Systém odstraní také problém přetápění chodeb, veřejných WC a dalších místností, kde se dlouhodobě nikdo nezdržuje. Místnosti v poliklinice jsou využívány jen pro určitou část dne, proto budou mít nastaveny individuální topný režim, který je možné kdykoli upravit.

Prostá návratnost investice je 4,5 let. Garantovaná roční úspora je 188 400 eur ročně. Během šesti let tak ušetří v Dunajské Stredě 1 130 400 eur. Od září 2017 by roční spotřeba plynu měla klesnout o 4 321 MWh. Roční úspora vody by se měla pohybovat okolo 3 900 m3, což je 1,5 olympijského bazénu. I po zaplacení všech nákladů by tak mělo nemocnici po šesti letech zbýt navíc 300 000 eur. 

Nemocnice ušetří kromě energie také na opravách, provozu a údržbě nových kotelen a dalšího zařízení. Součástí poskytovaných služeb je i energetický management. Nemocnice bude mít informace v přehledné formě nepřetržitě k dispozici prostřednictvím aplikace, která upozorňuje mj. na přetopené a nedotápěné zóny.

Veškerá data o vytápění se budou ukládat. Jejich podrobná analýza pak pomůže odhalit místa s potenciálem dalších úspor energie.

Navržená technická, ale i organizační opatření umožní plně využít šance na snížení nákladů na energie, kterou navíc přinese postupná výměna oken v nemocničních objektech.

Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC). To znamená, že investice do realizace energeticky úsporných opatření je hrazena z budoucích úspor, které má nemocnice garantovány smlouvou.  Pokud by úspora energie byla menší, rozdíl doplatí poskytovatel. První výsledky projektu budou známy na konci topné sezony, tedy v dubnu 2018.

Dunajská Streda je po Trebišově a Svidníku třetí nemocnicí sítě Svět zdravia modernizovanou metodou EPC.