Promluv k světu bublinou

04. prosinec

Promluv k světu bublinou
Promluv k světu bublinou

ENESA byla partnerem komiksové soutěže Promluv k světu bublinou, kterou  zorganizovalo vzdělávací oddělení ADRA  s cílem přiblížit  mladým lidem ve věku od 12 do 26 let 17 cílů udržitelného rozvoje, jak je formulovalo OSN v roce 2015.

Do soutěže bylo zasláno více než 200 komiksů. ENESA byla partnerem kategorie Odpovědný rozvoj, zahrnující téma dostupná a čistá energie, udržitelná města a odpovědná výroba a spotřeba. V této kategorii zvítězila  Adriana Bendžálová s komiksem na téma odpady. Na dalších místech se umístili Václav Čapek, Lenka Drahozálová a Bára Prchalová s dílem Jak zachránit planetu, třetí příčku obsadil komiks Jak třídit odpad  Kateřiny Knížkové a Justyny Novákové. Všichni ocenění obdrželi hodnotné knižní dary z vydavatelství Paseka a hlavně možnost zúčastnit se workshopu s profesionálním tvůrcem „bublin“ Tomášem Kučerovským.  Oceněná díla je možné zhlédnout v pražské Dobročinné kavárně Cesta domů.

Blahopřejeme vítězům a těšíme se na příští rok.