QUANTUM přináší první konkrétní výsledky

04. leden

QUANTUM přináší první konkrétní výsledky
QUANTUM přináší první konkrétní výsledky
QUANTUM přináší první konkrétní výsledky

Mimořádnou příležitost pro snížení rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností evropského fondu budov představují promyšlené systémy řízení kvality (QMS). Jejich vývoj a vlastní aplikace je náročná, protože vyžaduje multidisciplinární přístup a spolupráci celé řady subjektů. Díky čtyřletému evropskému projektu QUANTUM financovanému z programu Horizon 2020, jehož součástí je i společnost ENESA, se to však daří. O konkrétních výsledcích informuje poslední zpravodaj projektu.

Najdete zde informaci o roli projektu QUANTUM při vzniku nových pokynů pro řízení kvality vzduchotechniky, zveřejněných německým federálním ministerstvem výstavby. Nyní dva z celkem 14 partnerů, kteří se na projektu podílí, synavision a IGS TU Braunschweig, pořádají na toto téma semináře po celém Německu na podporu jejich širšího zavádění.

Přínos navržených řešení prokáže nejlépe praxe.  Monitorovací a řídicí systém vytvořený skupinou Politecnico Milano a společností eERG obstál v obytné budově Progetto Botticelli na Sicilii na výbornou a přesto, že se jedná o budovu s téměř nulovou spotřebou energie, očekává se, že aplikace nástrojů QUANTUM bude dále zvyšovat její výkonnost.

O kvalitě řešení vznikajících v rámci tohoto projektu může svědčit i fakt, že Mezinárodní stavební institut WELL přijal nástroj Comfortmeter z dílny QUANTUM jako doporučovanou metodu průzkumu kvality okolního prostředí, který je vyžadován v certifikačním postupu tohoto institutu. Pro další praktické využití nástroje Comfortmeter je to krok vpřed, protože WELL Building významným způsobem ovlivňuje, jak lidé o budovách přemýšlí.

Stěžejním úkolem projektu je příprava publikace na téma řízení kvality (QM) v provozu budov. Jejím obsahem bude:

  • Role a současný stav QM v životním cyklu budov.
  • Terminologie, standardy, studie.
  • Rozdíly v kvalitě od návrhu až po uvedení do provozu.
  • Organizace procesu QM.
  • Role, zodpovědnosti a motivace různých stran podílejících se na procesu QM.
  • Metody QM a nástroje sloužící k potlačení rozdílů.
  • Případové studie.
  • Certifikace QM v existujících certifikačních schématech.

Firmu ENESA nyní čeká implementace testovaných nástrojů a zavedení procesu řízení kvality v dalších budovách v České republice. Jednou z nich bude Kongresové centrum v Praze. Implementace bude dokončena v průběhu prvního čtvrtletí 2018 a naváže na ní roční testovací fáze, během které budou přínosy nástrojů a procesu průběžně vyhodnocovány.

Další novinky z projektu QUANTUM, který se věnuje řízení systémů kvality budov během jejich celého životního cyklu najdete na webu projektu.