Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun

25. květen

Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun
Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun
Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun
Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun
Během 10 let ušetřilo Národní divadlo za energie 93 mil. korun

Výsledkům unikátního  energeticky úsporného projektu v Národním divadle, který si na začátku vyžádal investice ve výši 75 mil. korun s garancí energetických úspor za 84,6 mil. korun za 10 let, byla věnována tisková konference za účasti vedení ND, ČEZ ESCO a ENESA. Zaznělo zde, že spojením tradičních technických řešení s využitím obnovitelných zdrojů a inteligentního způsobu řízení budovy v centru Prahy  bylo dosaženo skutečné úspory energie v hodnotě 93,4 mil. korun.  Projekt byl realizován formou EPC. Dodavatel, kterým byla  ENESA z ČEZ ESCO, garantoval výši úspor přímo ve smlouvě a investice se tak splácela z ušetřených peněz. 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Projekt divadlu přinesl od roku 2008 průměrnou roční úsporu elektřiny, plynu a vody v hodnotě 9,3 mil. Kč. Spotřeba plynu klesla o 50 %.  Od roku 2011 již úspora dosahuje více než 50 % původních nákladů na veškeré energie. Roční úspora pitné vody představuje 10 naplněných olympijských bazénu.  Množství elektřiny ušetřené za 10 let odpovídá roční spotřebě 3 250 domácností. Celkové úspory převyšují investice o téměř 18 mil. korun. „Projekt považujeme za úspěšný. Investici se nám díky tomu, že skutečná úspora předčila garantovanou o téměř 10 %, vrátila dříve než za 10 let,“ vysvětluje Jan Burián ředitel ND. „V tuto chvíli je již investice splacená a my šetříme na energiích přes devět milionů korun ročně.“

ZMĚNY

Projekt byl zahájen v roce 2008. Předcházely mu však dva roky příprav, během nichž se jednalo také o technických a organizačních řešeních, které měly přinést úsporu energie, z níž se pak investice budou postupně splácet. Po podpisu smlouvy následovala vlastní realizace. „Národní divadlo ukazuje, že je možné dělat úspěšné projekty komplexních energetických úspor i v památkově chráněných objektech, kde je potřeba postupovat velice citlivě,“ říká generální ředitel Kamil Čermák. „Po Národním divadle tak přišly další historické budovy: Rudolfinum, Stavovské divadlo, Státní opera a jiné. Celkem sledujeme a navrhujeme úspory zhruba ve třech stovkách objektů, historických i moderních.“

V budovách ND proběhla řada změn. Na střeše provozní budovy a Nové scény je citlivě umístěna fotovoltaická elektrárna, která je součástí hydroizolace střech a je vidět pouze shora, nijak tedy nenarušuje architekturu okolí.  Teplo ze zahřátého oleje hydrauliky jevištní technologie se využívá k ohřevu teplé vody. Dříve se olej průtočně chladil pitnou vodou.  Ze vzduchu odváděného z jeviště se odebírá teplo či chlad, který se pak vrací zpět do přiváděného vzduchu. „Úsporná opatření v památkově chráněných budovách patří k těm složitějším, ale o to efektivnějším. V ND muselo vše navíc probíhat za plného provozu,“ říká Ivo Slavotínek, ředitel společnosti  ENESA z ČEZ ESCO, která měla celý projekt na starost.

V podzemí se nachází tepelné čerpadlo, které umí při napojení na vltavskou vodu podle potřeby topit nebo chladit. Umí ale i topit a chladit zároveň. A to tak, že teplo vznikající na osluněných fasádách budov, které je nutné chladit, se využívá pro vytápění neosluněných částí budov.

Čidla CO2  sledují stupeň „vydýchání“ vnitřního vzduchu a podle nich se automaticky nastavuje výkon vzduchotechniky.  Speciální systém reguluje teplotu v každé místnosti individuálně. Veškerá data se vyhodnocují v dispečinku, nestále se hledají místa s potenciálem úspor.

Místo dříve obvyklých žárovek a zářivek jsou úsporná svítidla, někde ovládaná pohybovými nebo osvitovými čidly, která spotřebovávají až o 80 % méně el. energie.  Barva světla zůstala stejná.

V minulém roce byla v rámci doprovodného programu ND instalována geocachingová trasa kolem ND s informacemi o projektu nazvaná Národní stopovačka aneb najdi QR kód.

OCENĚNÍ

Právě komplexnost projektu oslovila komisi soutěže E.ON Energy Globe Award, která  společnosti ENESA v  roce 2010 přiznala cenu v kategorii Oheň.  O rok dříve – i za projekt v ND  - obdržela tato společnost ocenění pro nejlepšího evropského poskytovatele energetických služeb.

EVROPSKÝ KONTEXT

ND bylo v  letech 2011 zapojeno do evropského výzkumného projektu Best Energy zaměřeného na prokázání zvýšení energetické účinnosti veřejných budov díky využití pokročilých informačních a komunikačních technologií.  ND se tak stalo evropským modelovým projektem v oblasti snižování energetické náročnosti v historických objektech

CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Pro ND byla také vyvinuta speciální SW aplikace OPERETA, jejímž úkolem je modelovat provoz pro následujících 24 hodin podle využití jevišť a zkušeben, předpovědi počasí a tepelné charakteristiky budov.

Nasazením Operety se dosáhlo další úspory v rozmezí 4 – 7 % z celkové spotřeby tepla. Doba provozu vzduchotechnických jednotek se díky Operetě zkrátila v průměru o 45 %. Přínosem je i zjednodušení práce obsluhy dispečinku.  Na základě dobrých výsledků byl systém aplikován v Rudolfinu,  Stavovském divadle a dalších objektech, kde ENESA poskytuje obdobné služby.

EPC

Náklady na realizaci všech opatření  byly pokryty z budoucích úspor energie, které mělo ND smluvně garantováno, což je základní princip energetických služeb se zárukou úspor (EPC).

Detailním informacím o nejznámějším energeticky úsporném projektu řešeném metodou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)  se věnuje web www.usporne divadlo.cz