Výzkumný nástroj Comfortmeter pro monitoring budov obstál v praxi

28. duben

Výzkumný nástroj Comfortmeter pro monitoring budov obstál v praxi

Mezinárodní výzkumný projekt QUANTUM, na němž se podílí společnost ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO, má na svém kontě první výsledky. Aplikace nástrojů pro měření komfortu a řízení kvality provozu úspěšně proběhly například v Kongresovém centru Praha nebo  administrativní budově ČEZ v Praze.

Snížení rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností evropského fondu budov a s tím spojené systémy řízení kvality (QMS) patří mezi hlavní cíle mezinárodního výzkumného projektu QUANTUM, na němž se za Českou republiku podílí dceřiná společnost ČEZ ESCO – ENESA spolu s ČVUT. Díky údajům od uživatelů typických evropských budov bylo zjištěno, že odhadovaný průměrný rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností činí až 25 %. Logickým důsledkem je pak i horší vnímání uživatelského komfortu.

Konsorcium 14 partnerů z 11 zemí proto od roku 2016 intenzivně pracuje na ověřování nástrojů a modelů služeb řízení kvality během životního cyklu 15 vybraných budov. Téma i výsledky svého zkoumání prezentuje rovněž na různých akcích. Projekt QUANTUM je převážně hrazen z evropského fondu HORIZON 2020. Účastníky jsou komerční společnosti, univerzity a neziskové organizace.

Aktuálním a významným výsledkem činnosti zúčastněných subjektů je monitorovací a řídicí systém Comfortmeter, prvně testovaný na obytné budově Progetto Botticelli na Sicilii.  Je zaměřen na efektivitu, udržitelnost a výkon, vychází z vědeckého výzkumu subjektů zúčastněných na projektu QUANTUM s podporou Evropské komise.

Měřenými kritérii komfortu kancelářských budov jsou: světlo, tepelná pohoda, kvalita ovzduší, akustika, kancelářské prostředí a možnost individuálního ovládání. Comfortmeter, je dostupný v 11 jazykových mutacích na http://comfortmeter.eu/cs/domu/ včetně češtiny.

„O kvalitě řešení vznikajících v rámci tohoto projektu může svědčit i fakt, že nástroj Comfortmeter přijal Mezinárodní stavební institut WELL Building jako doporučovanou metodu průzkumu kvality okolního prostředí, který je vyžadován v certifikačním postupu tohoto institutu. Pro další praktické využití nástroje Comfortmeter je to krok vpřed, protože WELL Building významným způsobem ovlivňuje, jak lidé o budovách přemýšlí,“ říká ředitel společnosti ENESA Ivo Slavotínek.

Členské týmy projektu QUANTUM se rovněž podílely na pokynech pro řízení kvality vzduchotechniky, zveřejněných německým federálním ministerstvem výstavby. Nyní dva z celkem 14 partnerů, kteří se na projektu podílí, Synavision a IGS TU Braunschweig, pořádají na toto téma semináře po celém Německu na podporu jejich širšího zavádění.

ENESA otestovala nástroj Comfortmeter v šesti vybraných budovách v České republice: v pražském Rudolfinu, Kongresovém Centru Praha (KCP), Národním divadle v Praze, administrativní budově ČEZ a.s. v Praze – Michli, budově radnice Prahy 13 a ostravském Domě energetiky. Na základě výsledků dotazníků byla již pro všechny objekty vypracována a rozeslána kompletní zpráva o uživatelském komfortu. Například na objektu společnosti ČEZ, a.s. v Duhové ulici 3, se téměř všechna hodnocená kritéria jen s malými rozdíly přiblížila ideálnímu stavu, pouze vyjma kritéria týkajícího se hluku v rámci společných prostor.

Implementace dalších nástrojů a zavedení procesu řízení kvality v KCP bude dokončena v průběhu prvního čtvrtletí 2018 a naváže na ní roční testovací fáze, během které budou přínosy nástrojů a procesu průběžně vyhodnocovány.

O projektu

Koordinátorem projektu QUANTUM je IGS, Technická univerzita v německém Braunschweigu. Horizon 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020.