Pardubický kraj ušetřil za pět let na energiích téměř 132 milionů korun

14. červen

Pardubický kraj ušetřil za pět let na energiích téměř 132 milionů korun

Jen v  loňském roce ušetřil Pardubický kraj téměř 30 milionů korun za energii, a to díky realizaci projektu úspor energie metodou EPC (Energy Performance Contracting). Opatření, která v rámci EPC realizovaly společnosti ENESA, EVČ a Siemens, tak za šest let fungování přinesla kraji úspory v hodnotě téměř 132 milionů korun.

„Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že kraj jako zadavatel není nucen investovat ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je zaplacena ze smluvně daných a prokázaných úspor, za které nese odpovědnost poskytovatel energetických služeb,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Celkem bylo od roku 2007 upraveno 22 středních a vyšších odborných škol, šest zdravotnických zařízení, tři ústavy sociální péče, dvě speciální základní školy a dva domovy mládeže,“ vypočítala Ludmila Navrátilová, krajská radní zodpovědná za investice a majetek. „Nejenom že ušetříme, ale zhodnocujeme i vlastní majetek,“ dodala Navrátilová.

Realizace úsporných opatření v Pardubické krajské nemocnici (PKN), a.s., se uskutečňuje až v letošním roce, přičemž investice představující realizaci úsporných opatření v PKN činí téměř 90 milionů korun. „V areálu nemocnice byla  instalována nová, energeticky efektivní prádelna, realizovali  jsme rovněž další úsporná opatření. Naše společnost v rámci desetiletého projektu smluvně garantuje snížení emisí COo více než 21 tisíc tun a finanční úsporu téměř 120 milionů korun,“ sdělil Radim Kohoutek, ředitel obchodního úseku energeticky úsporných projektů společnosti Siemens.

V čem spočívá metoda EPC

„Metoda EPC spočívá v tom, že dodavatel navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž dodavatel klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje,“ vysvětlila radní Ludmila Navrátilová.  Pokud jsou na začátku nutné investice, dodavatel zajistí financování této investice a garantuje klientovi její postupné splacení z finančních úspor.

Ve vybraných budovách byl úplně rekonstruován nebo modernizován zdroj a distribuce tepla. Ve většině objektů byl instalován individuální systém regulace vytápění, který umožňuje nastavovat topné režimy individuálně po jednotlivých místnostech a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buď lokálně, anebo z centrálního dispečinku.

V Pardubickém kraji bylo v rámci projektu EPC do modernizace energetiky svěřených objektů investováno více než 138 milionů korun. Tato investice se vrátí během 12 let ve formě dosažených a smluvně garantovaných úspor energie. Jelikož garantované úspory jsou vyšší než investice do modernizace, kraj vydělá ještě asi 72,3 milionu korun navíc.  Na realizaci tohoto úkolu uzavřel kraj dohodu se společnostmi ENESA, EVČ a Siemens, které mají s projekty EPC dlouhodobé zkušenosti. „Tyto projekty v Čechách realizujeme již 20 let. EPC však nelze použít všude. Nejvyšších úspor lze dosáhnout ve větších komplexech objektů, což je přesně případ Pardubického kraje. Základem však je kvalitní spolupráce s investorem. I to se nám zde daří,“ dodal Ivo Slavotínek ze společnosti ENESA.