Úsporný projekt se Praze 13 vyplácí

23. srpen

Úsporný projekt se Praze 13 vyplácí
Úsporný projekt se Praze 13 vyplácí

Až o 50 % klesly náklady na elektřinu a plyn ve školách v městské části Praha 13 ve srovnání s rokem 2008 díky projektu Odpovědné školy. Na začátku byla investice ve výši 129 mil. korun. Ta se městu postupně vrací z budoucích úspor energie, jejichž roční výše je zaručena po dobu 10 let ve smlouvě. Loňské výsledky byly rekordní. Garantovaná úspora 25,64 mil. korun byla překročena o 5 %. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

Celkem 34 škol z MČ Praha 13 je zapojeno do unikátního projektu na úsporu energie, který byl realizován v roce 2011. V té době zde proběhla modernizace vytápění, zásobování teplou vodou a osvětlení.  Zároveň se začala v každé místnosti sledovat a vyhodnocovat teplota. „Když jsem před mnoha lety v Praze 13 začínal, zajímala mě struktura hlavních výdajů městské části, tedy za co Praha 13 utrácí nejvíce peněz,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Tehdy jsem se dozvěděl, že největší výdaje jdou na školství a že velmi vysokou položkou v této oblasti jsou energie. Jde  o výdaje, které nejsou nezbytné a dají se snížit. Nespoléhali jsme jen na zateplení budov, ale přistoupili jsme k úsporám energie jako ke komplexnímu opatření,“ dodal starosta.

Díky realizovaným energeticky úsporným opatřením, které jsou spláceny z budoucích úspor, a celkovému zateplení škol, bylo už v roce 2011 dosaženo snížení nákladů na energii o 50 %.  

V loňském roce byl dosažen historicky nejlepší výsledek.  Roční garantovaná úspora energie, kterou má městská část zaručenu poskytovatelem smluvně, byla překročena o 5 %, což představuje průměrnou roční spotřebu 1 200 rodinných domů.  Na výsledku se podílí i každoroční rozšiřování komplexu energeticky úsporných opatření, hrazené z dosažených nadúspor. Loni se tak zrekonstruovala příprava teplé vody v MŠ Běhounkova, snížili se tím i náklady na opravy a údržbu. 

Praha 13 loni ušetřila dvakrát: roční spotřeba plynu vyjádřená v m3 byla rekordně nízká a fakturované částky byly díky poklesu cen plynu adekvátně menší. Projekt je realizován formou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC).  Takže kromě jistoty každoroční výše úspor, kterou má MČ smluvně garantovánu, ušetřila díky nízkým cenám zemního plynu. „Základem EPC je, že poskytovatel se zákazníkem jsou na jedné lodi a plavba trvá často 10 let. Kolísání cen nemá na výsledek projektu, tj. garanci úspor, žádný vliv. Smluvní výši úspor energie musíme dosáhnout, jinak zaplatíme Praze 13 odpovídající sankci.,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA a.s.

Projekt Odpovědné školy MČ Praha 13 předběhl svou dobu využitím dotace na zateplení a se současnou modernizací vytápění a osvětlení s využitím energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC). Co bylo v roce 2011 fikcí, je dnes praxí podporovanou SFŽP při udělování dotací.  Z OPŽP získá žadatel v případě realizace projektu komplexní rekonstrukce budovy včetně zateplení metodou EPC 5% navýšení celkové dotace. Využije toho psychiatrická nemocnice v Bohnicích, Akademie výtvarných umění, Vězeňská služba a další.