JANSKÉ LÁZNĚ INVESTUJÍ DO MODERNÍHO HORKOVODU

17. duben

JANSKÉ LÁZNĚ INVESTUJÍ DO MODERNÍHO HORKOVODU
JANSKÉ LÁZNĚ INVESTUJÍ DO MODERNÍHO HORKOVODU
JANSKÉ LÁZNĚ INVESTUJÍ DO MODERNÍHO HORKOVODU

Známé lázeňské středisko v samém srdci Krkonoš ovládl stavební ruch.  ČEZ Teplárenská a ENESA a.s. zde původní parní rozvody nahrazují horkovodními. Stavební práce začaly koncem března. Celková investice je vyčíslena cca na 100 milionů korun.

V Janských Lázních se chystá  konverze z páry na horkou vodu. V nových trubkách tak bude místo páry proudit horká voda. Přechod znamená snížení ztrát tepelné energie, což povede k nižší spotřebě paliva, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Celková investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA a.s., člen ČEZ ESCO. Projekt je spolufinancován z prostředků EU Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Úspory energie v SZT /soustava zásobování teplem/  prostřednictvím MPO ČR.

Stavba je rozdělena do ucelených částí, rekonstrukce záložní parní plynové kotelny, výstavby hlavní výměníkové stanice pára/horká voda, nových trubních rozvodů a úpravy či rekonstrukce odběratelských předávacích stanic jednotlivých zákazníků. Hlavní dopad do života města budou mít především výkopové práce v trase stávajících parních rozvodů, po následném otevření stávajících neprůlezných topných kanálů budou v jednotlivých etapách demontovány dožité trubní rozvody a uloženy a svařeny nové předizolované trubní rozvody. Následně proběhne pískový zásyp a nové vrstvy dle charakteru jednotlivých ploch. V některých částech bude v souběhu za sebou probíhat i rekonstrukce kanalizace a případně vodovodu. Město Janské Lázně se na projektu aktivně podílí: úpravuje systém svozu komunálního odpadu, informuje občany o dopravních opatřeních v jednotlivých etapách, připravuje též rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Údržba silnic Královéhradeckého kraje připravuje v průběhu roku 2019 a 2020 rekonstrukci páteřní komunikace města.  

Investiční akce je rozložena do dvou let. Letos bude realizováno 8 etap a v roce 2020 9 etap. Rozdělení stavby má logickou posloupnost a jejím účelem je především maximálně zabezpečit dodávky tepla zákazníkům v době realizace buď ze stávajícího parovodu, nebo již z nového horkovodu. V plánu je i umístění dvou záložních zdrojů tepla, a to pro objekt Vesna a Výměníkovou stanici 89.

„Velmi úzce spolupracujeme se zhotovitelem stavby, s městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel a návštěvníků města byl co nejmenší,“ říká Jan Nechvátal předseda představenstva a generální ředitel ČEZ  Teplárenská, a.s. „ Komfortní dodávka tepla bez starostí, s co nejmenším dopadem na životní prostředí je naší prioritou“, doplňuje Jan Nechvátal.

Stavbou bude dotčena „jižní“ část města, celková délka potrubních rozvodů je více jak 4 km, projektovaná tlaková úroveň PN 25 s teplotním spádem 130/70 °C v zimním období a 90/60 °C v letním období. Realizace se přímo dotkne 43 objektů, z toho je 16 Státních léčebných lázní Jánské Lázně, 5 města Janské Lázně, 1 ČEZ Teplárenské a 24 ostatních vlastníků.

Foto: Slavnostní přestřižení pásky: zleva Jan Nechvátal, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., Martin Voženílek, ředitel Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik, Petr Hřebačka, místostarosta města Janské Lázně, Václav Taubr, předseda představenstva společnosti ENESA a.s.