PAMÁTKÁŘI SI NOVÁ OKNA POCHVALUJÍ

01. duben

PAMÁTKÁŘI SI NOVÁ OKNA POCHVALUJÍ
PAMÁTKÁŘI SI NOVÁ OKNA POCHVALUJÍ
PAMÁTKÁŘI SI NOVÁ OKNA POCHVALUJÍ

Součástí energeticky úsporného projektu v 9 objektech menz a kolejí ČVUT je kromě modernizace vytápění, vzduchotechniky a osvětlení, také zateplení obvodových zdí, půd a výměna či repase oken, která probíhá i přes ztížené podmínky z důvodů  koronaviru právě nyní.

Projekt na úsporu energie v hodnotě 220 mil Kč je v současné době největším svého druhu u nás. „Modernizace energetického hospodářství přinese majiteli objektů roční úsporu nákladů na energie v hodnotě 20 mil. Kč, což představuje 26 % současné roční spotřeby. Projekt je řešen formou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz, za jejichž výši ČVUT smluvně ručíme,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA, která je poskytovatelem projektu.

Vůbec nejstarším objektem, kde bude modernizace probíhat, je Hlávkova kolej, otevřená roku 1904 v novorenesančním stylu s bohatou výzdobou na štítech a průčelí, navržená a postavená podle projektu Josefa Fanty, autora budov Hlavního nádraží v Praze, či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Disponovala elektrickým osvětlením a na tu dobu revolučním ústředním vytápěním. Byla určena výhradně nemajetným studentům a Josef Hlávka, architekt a mecenáš, na její výstavbu přispěl, tehdy významnou, částkou 200 000 korun rakousko - uherských. Podmínkou pro získání pokoje na koleji bylo, aby jednací řečí byla čeština. Poplatek za ubytování a stravu činil v té době dvanáct korun měsíčně. Jedním ze studentů, který zde byl ubytován, byl i Jan Opletal. Právě jeho pohřeb v listopadu roku 1939 byl záminkou pro uzavření všech vysokých škol.  Jeho statečný boj za svobodu je na Hlávkově koleji každoročně připomínán 17. listopadu.

V současné době celý majetek Josefa Hlávky spravuje nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Na základě uzavřené smlouvy mezi ČVUT a Nadáním, v níž je garantována realizace poslání kolejní budovy, které jí dal Josef Hlávka, do dnešních dnů plní velkou část Hlávkova odkazu: „Hlávkova kolej je určena pro ubytování studentů doktorského studia, mladých akademických a vědeckých pracovníků a pro studenty prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební a nemají byt v Praze a nejsou podnikateli“. Každoročně je podáván správní radě nadace návrh poskytnutí finančního příspěvku na kolejné potřebným studentům. Darovací smlouva i dekret na ubytování se vystavuje vždy pro jeden akademický rok.

Od roku 1958 je kolej památkově chráněna a 23. listopadu 2019 byla prohlášena za národní kulturní památku.

Zvýšení energetické účinnosti objektu si nyní vyžádá i výměnu oken a dveří o celkové výměře 740 m2. Tam, kde to bude možné, bude provedena repase a vloženo dvojsklo. Část oken však bude třeba nahradit replikou s dvojsklem, v barevnosti z roku 1904, s minimální tloušťkou izolačního dvojskla a původní zdobností závěsů, mosazných kliček a dalšího kování.

„Nejobtížnější bylo skloubit požadavky památkové péče s nároky na energetickou úsporu budov, ale výsledek stojí za to. Spokojeni jsou uživatelé i památkáři, „ dodává Martin Řehoř, technický specialista odboru staveb společnosti ENESA.

Odborné práce byly svěřeny zkušenému subdodavateli, společnosti Zakázkové truhlářství Petr Koudelák. V současné době je vyrobeno 20 % replik a repasováno 80 % oken.  Práce budou i přes současnou krizovou situaci dokončeny v říjnu 2020.

V souladu s plánem se podařilo dokončit i zateplení podlahy půdních prostor, které každoročně ušetří 30 000 korun za vytápění objektu.

První reálné úspory budou známy na konci roku 2020.