BYTKOMFORT JE NA NOVOU TOPNOU SEZONU PŘIPRAVEN

29. září

BYTKOMFORT JE NA NOVOU TOPNOU SEZONU PŘIPRAVEN

Zásobování teplem pro více než 11 400 bytů, nebytových prostor, mateřských škol a základních škol budou nově zajišťovat i dvě moderní kogenerační jednotky o tepelném výkonu 5 666 kWt za téměř 3 mil EUR nainstalované společností ENESA v místě centrálního zdroje teplárenské společnosti Bytkomfort v Nových Zámkoch.

Kogenerační jednotky se pomalu stávají nedílnou součástí teplárenských technologii, protože dokáží vyrábět teplo a elektřinu zároveň, navíc při tom spotřebují o 37 % paliva méně než při oddělené výrobě tepla ve výtopnách a výrobě elektřiny v uhelných elektrárnách. To platí i pro Bytkomfort Nové Zámky. Většina této levnější energie vyrobené kogeneračními jednotkami putuje k zákazníkům Bytkomfortu ve formě tepla. Vyrobená elektrická energie je určena na vlastní potřeby teplárny, zbytek pak společnost prodává do distribuční sítě Západoslovenské energetiky.

Instalace takto výkonných jednotek obvykle trvá déle než dva měsíce, za které to stihla ENESA. Kvůli pandemii COVID 19 se navíc potýkala s problémy spojenými s uzavřenými státními hranicemi, především s omezeným pohybem pracovníků a materiálu nezbytného k realizaci. „Bez maximálního nasazení a profesionality subdodavatelů, dobré spolupráce a komunikace s investorem, by se tento dílčí úspěch dosáhnout nepodařilo. Je to teamová práce a každý milník je výsledkem společného úsilí“, říká Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

Předmětem díla byla demontáž původní technologie a následně osazení dvou nových kogeneračních jednotek Jenbacher J616 a J612, včetně vybudování ocelových konstrukcí, montáže potrubí topné vody, úpravy průmyslového plynovodu, montáže VZT a spalinové cesty, odvodu kondenzátu, kompletní elektroinstalace VN a NN, měření a regulace a napojení na stávající systémy CTZ.

„Houževnatost, cílevědomost a komplexní spolupráce odborníků je pro nás základem úspěchu,“ pochvaluje si spolupráci i Lukáš Štefánik, jednatel společnosti Bytkomfort.

Obě kogenerační jednotky jsou už plně provozuschopné, provedeny jsou i komplexní zkoušky zařízení v délce 72 hodiny.  Nyní tým Ondřeje Homoly, který stojí za dodržením kvality a rekordně krátkého termínu,  pokračuje v realizaci dokončovacích prací, měření emisí a prokazování garantovaných parametrů. Předání díla proběhne nejpozději 15. 12. 2020.