KONVERZE Z PÁRY NA HORKOU VODU ZA 117 MIL. KČ ŠETŘÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH PENÍZE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

02. řijen

KONVERZE Z PÁRY NA HORKOU VODU ZA 117 MIL. KČ ŠETŘÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH PENÍZE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KONVERZE Z PÁRY NA HORKOU VODU ZA 117 MIL. KČ ŠETŘÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH PENÍZE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po roce a půl utichl v Janských Lázních stavební ruch a město se nyní na začátku nové topné sezony může těšit na spolehlivější dodávky tepla a teplé vody. Společnost ENESA z ČEZ ESCO zde původní parní rozvody nahradila horkovodními. Stavební práce trvaly od dubna 2019 do září 2020. Celková investice byla vyčíslena na 117 milionů korun.

Společnost ENESA v Janských Lázních provedla konverzi z páry na horkou vodu – laicky řečeno v nových trubkách bude místo páry proudit horká voda. Přechod z páry na horkou vodu znamená snížení ztrát tepelné energie, což vede k nižší spotřebě paliva, snížení emisí CO2 o 3 800 tun za rok a zlepšení životního prostředí.

Celková investice dosáhla bezmála 117 mil. Kč.  Projekt byl spolufinancován z prostředků EU Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Úspory energie v SZT prostřednictvím MPO ČR.

Stavba byla rozdělena do ucelených částí: výstavby hlavní výměníkové stanice pára/horká voda, nových trubních rozvodů a úpravy či rekonstrukce odběratelských předávacích stanic jednotlivých zákazníků. V některých částech města probíhaly v souběhu za sebou i rekonstrukce kanalizace a případně vodovodu, Město Janské Lázně využilo tento čas k rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení a Správa silnic Královéhradeckého kraje realizovala v průběhu roku 2019 a 2020 rekonstrukci páteřní komunikace města.   

Jsem rád, že naše spolupráce se zhotovitelem stavby společností ENESA, ČEZ Teplárenskou a dalšími subjekty probíhala bez problémů a celá investiční akce byla dokončena v termínu. Občané a lázeňští hosté se tak opět mohou těšit z krásně upravených veřejných prostranství,“ uvedl Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní.

Jsme specialisté na energetické úspory a zakázka v Janských Lázních je jednou z největších v poslední době. Jsme rádi, že se vše podařilo zvládnout ještě před topnou sezonou a lidé se tak už letos v zimě budou moct spolehnout na moderní energetickou síť, která jim zajistí bezproblémové dodávky tepla a teplé vody,“ říká generální ředitel ENESA Milan Dorko.

Stavbou byla dotčena „jižní“ část města, celková délka potrubních rozvodů, které byly vyměněny je více jak 8 km. Investiční akce byla rozložena do dvou let. V roce 2019 bylo realizováno 8 etap a v roce 2020 9 etap. Rozdělení stavby mělo svou logickou posloupnost a jejím účelem bylo především maximálně zabezpečit dodávky tepla zákazníkům v době realizace buď ze stávajícího parovodu, nebo již z nového horkovodu, proto zde během výstavby byly umístěny dva dočasné záložní zdroje tepla, a to pro objekt Vesna a Výměníkovou stanici 89. Realizace se přímo dotkla 42 objektů, z toho bylo 16 Státních léčebných lázní Jánské Lázně, 5 města Janské Lázně a 21 ostatních vlastníků.