15 LET ZNAČKY ENESA

27. řijen

15 LET ZNAČKY ENESA

V září uplynulo 15 let od založení společnosti ENESA a. s., dodavatele energetických staveb a poskytovatele energetických služeb se zárukou úspor.  Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech téměř 1,6 mld. Kč. Jen za letošní rok garantuje svým klientům v celkem 36 projektech úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 223 mil. korun. ENESA je od prosince 2015 součástí ČEZ ESCO. Díky loňskému spojení s pardubickou EVČ je také silným hráčem na poli výstavby energetických zařízení

Společnost ENESA a.s. byla založena v září 2005 s cílem vyvíjet a realizovat energeticky úsporné projekty řešené metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC). Tento model je nyní možné kombinovat s dotacemi, což je pro zákazníky velice zajímavé. ENESA je umí též financovat formou odložených splátek, kdy zároveň poskytuje garance na dostatečnou úsporu jako zdroj splácení.

Jedním ze zakladatelů ENESA a jejím významným akcionářem byla pardubická společnosti EVČ s.r.o., která vznikla v roce 1990. Zpočátku se věnovala zejména projektování a inženýringu staveb, po roce 1993 pak také výstavbě. Za čtvrtstoletí své existence měla EVČ na kontě téměř 700 větších či menších projektů. Díky spolupráci se společnosti ENESA se EVČ aktivně zapojila do řady projektů EPC. 

V roce 2015 se EVČ i ENESA staly součástí ČEZ ESCO a v roce 2019 se sloučily pod značkou ENESA a.s.

ČEZ ESCO se věnuje celé moderní energetice, ale oblast energetických úspor je pro nás obzvlášť důležitá. Právě na projektech ENESA můžeme totiž veřejné správě, firmám i celé společnosti ukazovat, že je moderní energetika nejen ekologická, ale že se také vyplatí. Vždyť mezi EPC projekty ENESA jsou takové „hvězdy“ jako Národní divadlo, Rudolfinum, Stavovské divadlo, Kongresové centrum Praha nebo ČVUT. ENESA je tak naší vlajkovou lodí při naplňování našich cílů,“  říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Soupis úspěšných projektů EPC společnosti ENESA zahájily v roce 2008 již zmiňované projekty v pražském Národním divadle a v Pardubickém kraji. V roce 2010 byl spuštěn energeticky úsporný projekt ve 34 školách v MČ Praha 13, o rok později pomohla ENESA šetřit v pražském Rudolfinu a jihlavské nemocnici, která v roce 2014 získala titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt. V roce 2013 začínali sčítat úspory energie v Písku. Rok 2015 byl ve znamení EPC v Kongresovém centru Praha, které je technicky nejpropracovanějším projektem EPC u nás. „Pustit se do EPC projektu vyžaduje značnou dávku odvahy a trpělivosti, jen vyjednávání o rozsahu trvalo téměř rok. Ale nelitujeme. Výsledkem je modernizované vytápění, vzduchotechnika, osvětlení a řada dalších technologií, které snížily naši spotřebu energií o 24 mil. Kč ročně, což máme garantováno smluvně. Pokud bychom šetřili méně, ENESA doplatí rozdíl,“ vysvětluje Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha. Po Kongresovém centru následovaly vzorové městské projekty v Klatovech, Jablonci nad Nisou a v Kolíně.

V loňském roce se začal rozšiřovat trh EPC díky zvýhodnění této metody v OPŽP.  Nyní se chystá úspory energie podporovat i OP PIK, a to v soukromém sektoru.

Díky tomu se realizují projekty, jejichž výše investice je o řád výše. ČVUT svěřila společnosti ENESA modernizaci svých 9 areálů kolejí a menz za 220 mil. korun, což je historicky největší projekt EPC v ČR.

Základní principy a výhody metody EPC, která se využívá především v modernizaci technologií stávajících objektů, však lze využít i u objektů nových prostřednictvím metody Performance Design&Build (PDB). “Jeden z prvních vzorových projektů PDB vzniká v Dětské léčebně se speleoterapii v Ostrově u Macochy. ENESA zde má na starost veškeré technologie budov,“ upřesňuje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA. 

Kromě finančního přínosu pro zákazníky mají její projekty i přínos pro životní prostředí: snížení emisí CO2 o více než 245 000 tun, což představuje 79 dní provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW. Úspora vody činila jen v roce 2019 téměř 130 000 m3, tedy 40 olympijských bazénů.

ENESA hraje významnou roli i v podpoře rozvoje metody EPC u nás. V roce 2010 stála u zrodu Asociace poskytovatelů energetických služeb a její zástupci stojí nepřetržitě v jejím čele od dob jejího založení.

15 let ENESA v číslech

Ekonomické ukazatele:                            

 • Investice do opatření:                1 879 000 000 Kč
 • Garantovaná úspora:                 1 376 000 000 Kč        
 • Dosažená úspora:                      1 546 000 000 Kč        
 • Počet dálkově ovládaných radiátorů:      69 000                         
 • Počet revitalizovaných objektů/areálů:        446                             
 • Počet realizovaných EPC projektů:                59
 • Počet zaměstnanců 2020:                            110

Ekologický přínos:

 • Emise CO2:                             245 000 tun CO2
 • Úspora energie v GJ:                 2 956 000 GJ
 • Úspora energie v MWh:              818 000 MWh    
 • Přepočteno      
  • na spotřebu tepla domácností v bytech: 118 000 bytů
  • na spotřebu tepla domácnost v domech: 59 000 domů