Zlín ušetří díky projektu EPC ve školách 2,6 mil. korun

07. listopad

Zlín ušetří díky projektu EPC ve školách 2,6 mil. korun

Úspory energie a zlepšování životního prostředí patří ve Zlíně k významným prioritám. V létě 2006 byl proto v patnácti základních a mateřských školách nainstalován moderní systém regulace vytápění, za který město Zlín zaplatilo 10,5 mil. korun. Díky němu zlínská radnice ročně šetří až 30% původních nákladů na energie, což za sedm let činí 16,5 mil. Kč.

Ke snížení energetických nákladů ve vybraných mateřských a základních školách 
se město rozhodlo využít metodu EPC - energetických služeb s garantovanou úsporou. Jedním z  realizovaných opatření byl systém regulace vytápění, který umožňuje individuální nastavení a kontrolu teploty v každé vytápěné místnosti. „Proto nedochází ke zbytečnému přetápění prostor, které je jinak častým problémem školských objektů v České republice.“ vysvětluje výhody systému Ivo Slavotínek za společnost ENESA a.s.

Od zahájení topné sezóny 2006/2007 společnost EVČ s.r.o. spolu s dceřinou společností ENESA a.s. vyhodnocuje efekty projektu a garantuje dosažené úspory. Výsledkem stálého dohledu nad systémem individuální regulace vytápění a uplatňování zásad energetického managementu jsou úspory energií převyšující počáteční investice. „Dnes už není pochyb o tom, že se vložená investice za plánovaných 10 let splatí ze skutečně dosažených úspor.“dodává Miroslav Adámek, primátor Zlína.