PÍSECKÁ RADNICE UŠETŘILA OD ROKU 2014 ENERGIE V HODNOTĚ TÉMĚŘ 35 MILIONŮ KORUN

30. listopad

PÍSECKÁ RADNICE UŠETŘILA OD ROKU 2014 ENERGIE V HODNOTĚ TÉMĚŘ  35 MILIONŮ KORUN
PÍSECKÁ RADNICE UŠETŘILA OD ROKU 2014 ENERGIE V HODNOTĚ TÉMĚŘ  35 MILIONŮ KORUN
PÍSECKÁ RADNICE UŠETŘILA OD ROKU 2014 ENERGIE V HODNOTĚ TÉMĚŘ  35 MILIONŮ KORUN

Cekem tři energeticky úsporné projekty garantují městu Písek již osm let každoroční úspory nákladů za elektřinu, plyn, teplo a vodu ve výši 4,2 milionu korun. Skutečná úspora je však obvykle vyšší, od roku 2014 dosáhla téměř 35 milionů korun. Investice do modernizace objektů v hodnotě 26 milionů korun se tak městu vrátila už před několika lety.

V roce 2013 město podepsalo první smlouvu o modernizaci vytápění, instalaci moderních LED svítidel a prvků pro úsporu vody v 18 školských objektech s tím, že náklady budou spláceny během deseti let z budoucích smluvně zaručených úspor energie v těchto objektech. V té době se jednalo o první městský projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC) na území Jihočeského kraje. „Velmi dobře si vzpomínám, jak za mnou přišli lidé ze společnosti ENESA s nabídkou na energeticky úsporná opatření, která se zaplatí z úspor energie, jejichž výši nám budou garantovat. Říkal jsem si, že to je tak jednoduché a výhodné, že v tom musí být nějaký háček. Na žádný jsme během osmi let nepřišli a z pohledu dnešních cen elektřiny a plynu jsem více než rád, že jsme tenkrát našli odvahu do toho jít,“ vzpomíná Ondřej Veselý, místostarosta města Písek.

Od té doby v Písku modernizovali dalších šest objektů: radnici, zimní stadion, kulturní dům, kino Portyč, Divadlo Fráni Šrámka a Sladovnu. Tento energeticky úsporný projekt má na starosti společnost MVV Energie.

Posledním objektem, který byl modernizován s cílem snížit provozní náklady, byl městský úřad v Budovcově ulici, kde město každoročně ušetří elektřinu a plyn v hodnotě minimálně
180 000 korun.

Nejvýznamnější úspory přináší systém individuální regulace vytápění v místnostech, který umožňuje vytápění jednotlivých prostor podle rozvrhu, obsazenosti a programu. Teplo je tak mnohem účinněji dodáváno tak, jak je právě potřeba. Napojení systému individuální regulace na dispečink ENESA dále umožňuje sledovat a minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí. „Součástí energetického managementu je archivace dat a jejich analýza s cílem najít další místa s potenciálem úspor energie,“ říká Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA z ČEZ ESCO.  Důležitým prvkem je i optimalizace celkové dodávky tepla podle potřeby jednotlivých škol, která se daří díky dobré spolupráci s Teplárnou Písek.

Náklady na elektrickou energii šetří přes 900 kusů nových svítidel, a to včetně kompletního LED osvětlení tří tělocvičen. S ohledem na stoupající ceny vodného a stočného je přínosem i více než tisícovka perlátorů a úsporných WC splachovačů, které za rok uspoří jeden naplněný olympijský bazén.

Společnost ENESA, která poskytuje celkem 32 podobných projektů energetických služeb se zárukou (EPC) je také sponzorem píseckých škol. V minulých letech přispěla na nákup multimediálních tabulí a nových lavic. Finančně se podílela i na přípravě architektonické studie pobytového zařízení pro seniory v Písku. 

Město Písek je držitelem několika významných ocenění z této oblasti. V roce 2019 obdrželo projekt titul Nejlepší městský projekt EPC, který mu udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb u příležitosti čtvrtstoletí EPC u nás. V roce 2014 se písecké EPC probojovalo do finále E.ON Globe Award.