Nymburk ušetří díky úsporným opatřením nejméně 4,5 milionu korun ročně

09. leden

Nymburk ušetří díky úsporným opatřením nejméně 4,5 milionu korun ročně

Vedení města se rozhodlo šetřit na výdajích za energie. V minulých dnech proto byla podepsána smlouva na realizaci úsporných opatření metodou energetických služeb se zárukou v hodnotě 29 milionů korun.

Investice zajistí městu úspory za energie ve výši 4,5 milionu korun ročně, které bude dodavatel městu po dobu deseti let platnosti smlouvy garantovat. Jelikož úspora energie bude vyšší než investice do úsporných opatření, zůstane v městské pokladně každoročně 640 tisíc korun. Za deset let tak město získá navíc téměř 6,5 milionu korun. Dodavatelem projektu je společnost D-energy s. r. o., subdovatelem ENESA a. s.

Ani momentální pokles cen energií neubral na výhodnosti projektu, s nímž přišla společnost D-energy a jehož cílem je kromě úspory nákladů za energie také modernizace objektů, které jsou majetkem města Nymburk. „Snažíme se chovat hospodárně a ekologicky, proto jsme se rozhodli pro projekt garantovaných úspor v objektech, které město vlastní. Bez vstupního kapitálu zajistíme nejen úsporu energií, ale především investice do jednotlivých objektů, a to ve výši 29 milionů korun. Podobné projekty fungují ve světě od 70. let, v České republice již dvacet let. To by mělo být zárukou úspěšnosti celého záměru,“ řekl starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera.

Opatření, která povedou k úsporám energie, budou realizována na veřejném osvětlení a ve dvanácti městských objektech: třech základních školách, školce U pejska a kočičky a v jídelně ZŠ Komenského, na gymnáziu, v knihovně, bazénu, Obecním domě, nemocnici, poliklinice a městském úřadě. Ve většině objektů budou instalovány systémy individuální regulace vytápění, termostatické ventily, oběhová čerpadla, směšovací armatury a další technická zařízení. Aby bylo možné sledovat a následně regulovat vytápění, bude každá místnost napojena na centrální i lokální dispečink.

Zásadní úspora bude v oblasti veřejného osvětlení. „Koncept energeticky úsporných opatření je u každého projektu EPC jedinečný. V rámci projektu pro město Nymburk je významná část věnována rekonstrukci veřejného osvětlení. Tady počítáme s výraznou úsporou díky instalaci bezúdržbových svítidel na bázi technologie LED. Tato technologie přináší při zachování stávající intenzity osvětlení výrazné snížení příkonu, nižší nároky na údržbu a delší životnost. Věříme, že město Nymburk bude dalším z řady klientů, kterým projekt EPC pomůže ušetřit provozní výdaje“, představil projekt Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti D-energy s. r. o. „Do konce roku 2013 proběhnou přípravné a projekční práce. Před začátkem nového školního roku bude dokončena realizace všech navrhovaných úsporných opatření tak, aby topná sezona 2014 přinesla městu Nymburk již první smluvně garantované úspory energie“, vysvětlil Ivo Slavotínek, ředitel ENESA a. s.

Nedílnou součástí projektu je také energetický management po celou dobu trvání smlouvy.