Česká filharmonie nemusí šetřit na umělcích. Ušetří za energii

02. červen

Česká filharmonie nemusí šetřit na umělcích. Ušetří za energii

Zatímco orchestr České filharmonie vyráží na asijském turné, v budově Rudolfina začíná modernizace energetického hospodářství v hodnotě 20 mil. korun s jediným cílem: snížit náklady na energii o 2, 5 mil.korun ročně. Díky využití metody energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) bude Rudolfinum vybaveno moderními technologickými zařízeními. Dodavatelem celého systému bude stejně jako v Národním divadle společnost ENESA a. s.

Budova Rudolfina letos oslaví 130 let od svého vzniku. Za tu dobu prošla několika významnými přestavbami, poslední se odehrála na začátku devadesátých let. Dnes, zhruba čtvrt století po této události, byla některá technologická zařízení na hraně své životnosti.

Vedení České filharmonie se proto rozhodlo pro jejich rozsáhlou modernizaci. Součástí je výměna dvou chladících jednotek, z nichž jedna bude sloužit v letních měsících jako tepelné čerpadlo využívající teplo z Vltavy k ohřevu vody.  Aby bylo i nadále dosahováno co nejkomfortnějšího prostředí jak v koncertních sálech, tak i v sálech výstavních, budou modernizována a rekonstruována vzduchotechnická zařízení včetně systému měření a regulace. Tepelné ztráty, které vznikají velkými zasklenými plochami stropů ve dvoraně a výstavních sálech budou sníženy instalací polykarbonátových desek a reflexních protislunečních fólií. Díky tomuto řešení nijak neutrpí jedinečná atmosféra Rudolfina, která prostupem přímého světla do vnitřních prostor vzniká. Kvůli zmenšení tepelných ztrát bude také zateplena půda nad Dvořákovou síní.

Ve smlouvě, kterou podepsala Česká filharmonie se společností ENESA, je garantována úspora energií 2,52 mil. korun ročně. „Pokud by byla úspora nákladů menší, uhradíme České filharmonii vzniklý rozdíl“, vysvětluje výhody metody energetických služeb se zárukou úspor Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA. Z takto garantovaných úspor budou po dobu devíti let splácena realizovaná úsporná opatření. Součástí služby je rovněž energetický management, který umožní sledovat okamžitou spotřebu a operativně tak optimalizovat celý systém. Výše úspor bude každoročně zveřejňována.