ENESA bude realizovat EPC na Praze 3

10. červen

ENESA bude realizovat EPC na Praze 3

Městskou část Praha 3 letos čeká bezprecedentní investice ve výši 40 mil. korun do energetických úspor v objektech 12 základních a mateřských škol. Díky využití metody EPC budou vyměněny zastaralé plynové kotle a zavedeny dálkově řízené systémy regulace teploty v jednotlivých místnostech, přičemž investice pokryjí prostředky získané z dosažených úspor.

Na základě analýzy provedené v minulém roce zařadila Praha 3 do projektu 12 objektů základních a mateřských škol a sportovní areál na Pražačce. Tyto objekty vykazovaly největší nedostatky v hospodaření s energiemi. Poté proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost ENESA a.s.

Realizace projektu bude zajištěna pomocí tzv. metody EPC (Energy Performance Contracting). "V následujících 9 letech městská část zaplatí o 61,7 milionů korun méně na platbách za energie. Právě z těchto úspor pak bude hradit samotnou investici. Nezatíží tak do budoucna rozpočet městské části, jehož objem bude zákonitě klesat v souvislosti s dobíhající privatizací bytového fondu," vysvětluje výhody EPC pro Prahu 3 její místostarosta Ondřej Rut.

Metoda EPC je pro městskou část velmi zajímavou formou financování těchto projektů a zároveň dobrou alternativou k čerpání evropských fondů či jiných grantových možností. Kromě ekonomické výhodnosti pro veřejný rozpočet přispěje projekt významně k ochraně životního prostředí díky snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

Úspor bude dosaženo zejména prostřednictvím náhrady zastaralých plynových kotlů novými kondenzačními kotli nebo pomocí zavedení počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v místnostech, zejména učebnách. Každá místnost napojená na tento systém si automaticky řídí dodávku tepla podle své vlastní okamžité potřeby. Vytápění se jednoduše naprogramuje na rozvrh hodin a topí se jen v době, kdy jsou místnosti obsazeny. Realizovány budou také opatření k úsporám elektrické energie na svícení a spotřebu užitkové vody.

Projekt EPC je příkladem toho, že investice do úspor a šetrnost k životnímu prostředí se může vyplatit a je pro městskou část dvojím vítězstvím jak v oblasti ekonomiky, tak při ochraně životního prostředí.  

Více o veřejné zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku MČ Praha 3 najdete na profilu zadavatele ZDE.