Energetických služeb se zárukou úspor využívá i pražská Jalta

07. červenec

Energetických služeb se zárukou úspor využívá i pražská Jalta

Pražský Hotel Jalta je prvním hotelem, který se v ČR rozhodl využívat energetické služby se zárukou úspor. V roce 2009 a 2010 společnost ENESA instalovala ve dvou etapách řadu úsporných opatření. Celkově bylo v této fázi investováno do modernizace energetického hospodářství 8,3 mil. korun. Současně ENESA po dobu 5 let garantovala smluvní výši úspor a poskytovala energetický management.

Cílem pětiletého projektu energetických úspor v Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze bylo předejít havarijnímu stavu energetických provozů a provést nezbytnou modernizaci energetického hospodářství s cílem dosáhnout maximálních úspor provozních nákladů.

Z navržených opatření se vedení hotelu rozhodlo investovat v I. etapě do instalace nové kondenzační kotelny pro vytápění hotelových pokojů a kanceláří. Současně byl instalován systém individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech (IRC), který pomocí řídícího počítače zajišťuje vytápění hotelových pokojů podle jejich obsazenosti. Ve II. etapě byla modernizována další kotelna vytápějící kongresový sál, restauraci, recepci a vzduchotechnická zařízení.

Úspory dosažené za 5 let po dokončení obou etap výrazně překračují garantované hodnoty. Je to především díky energetickému managementu, tj. především sledováním spotřeby energie na dispečinku. Jeho výsledkem je rovněž návrh dalších dodatečných úsporných opatření. Proto byla část dosažených úspor za rok 2013 reinvestována do stávajících technologií za účelem zvýšení kapacity a spolehlivosti zařízení.

V letošním roce se připravuje reinvestice části úspory dosažené za rok 2014 do instalace zařízení pro rekuperaci tepla.

Více o projektu najdete na stránkách Reference/Hotel Jalta.