Rudolfinum hostilo německé odborné novináře

10. únor

Rudolfinum hostilo německé odborné novináře

Skupina ČEZ, jejíž součástí je i ENESA, pozvala do České republiky německé novináře zabývající se energetikou. Cílem bylo představit fungování skupiny ČEZ a úspěšné projekty z oblasti decentrální energetiky a energetických úspor. První zastávkou byl projekt společnosti ENESA na zvýšení energetické efektivnosti v pražském Rudolfinu.

Na pozvání Skupiny ČEZ přijelo 15 novinářů z Německa, specializujících se na oblast energetiky. Cílem bylo seznámit je s aktivitami Skupiny ČEZ,  se kterými je tato společnost tradičně spojována, ale i s nově rozvíjenými  směry v decentrální energetice a energetických službách.

Zahájení akce proběhlo v Sukově salónku v Rudolfinu, které je majetkem České Filharmonie. Výběr místa nebyl náhodný. V Rudolfinu již druhým rokem funguje energeticky úsporný projekt, který České Filharmonii šetří 20 % nákladů na energii ročně a je dobrým příkladem toho, že i v památkově chráněných historických budovách lze realizovat energeticky úsporná opatření.  Některá z nich si mohli novináři prohlédnout: modernizovanou strojovnu chlazení, kde kromě nového chladicího stroje pracuje druhý v kombinovaném režimu jako tepelné čerpadlo využívající vltavskou vodu. Prohlídka zahrnovala také originálně zateplené střešní prostory Dvořákovy síně.