Neratovická ZŠ zaplatí za vytápění o 1, 7 mil. korun méně

29. únor

Neratovická ZŠ zaplatí za vytápění o 1, 7 mil. korun méně

V roce 2014 prošla neratovická ZŠ 28. října celkovou rekonstrukcí. Všech 10 pavilonů bylo zatepleno. Bylo modernizováno osvětlení, příprava teplé vody a vytápění. Tyto změny přinesly po roce fungování úspory na energiích za téměř 2 mil. korun. 

Technický stav největší neratovické školy nebyl v posledních letech dobrý. V roce 2014 se proto město Neratovice rozhodlo pro rozsáhlou rekonstrukci. S využitím podpory z Operačního programu Životní prostředí byly zatepleny pláště všech budov a byla vyměněna okna a dveře.

Dalších celkem 2,9 mil. korun bylo investováno do modernizace energetického hospodářství. Tato investice se však zřizovateli vrátí v podobě uspořené energie garantované dodavatelem modernizace energetického hospodářství, kterým je společnost ENESA. K rekonstrukci vytápění a osvětlení byl totiž použit model energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Město investici dodavateli uhradí za tři roky ve třech splátkách. Během této doby má však od dodavatele garantovánu úsporu vyšší, než je součet všech splátek. Úspora za tři roky bude činit minimálně 4,2 mil. Kč.

Tato úspora je mnohem vyšší, než kdyby škola byla jen zateplena. A je plně prokazatelná. Neratovický projekt potvrzuje, že kombinovat dotace u OPŽP na zateplení s modernizací technologie metodou EPC se skutečně vyplácí. To je také důvod, proč žádosti o dotace z OPŽP budou napříště u takových projektů bodově zvýhodňovány.

První rok fungování přinesl velmi dobré výsledky. Náklady na vytápění byly ve srovnání s rokem 2010 o 81 % nižší, místo 2,3 mil. korun tak zaplatili za celý rok 2014 jen 431 tis. korun. Modernizace zahrnovala i úsporná splachovadla a perlátory. Tyto změny umožnily snížit roční spotřebu vody o 648 m3. Skutečné úspory převýšily garantované o 37 %.

Výsledky prvního roku fungování neratovického projektu svědčí o tom, že spojení EPC a zateplení může přispět k větší transparentnosti vykazování úspor dosahovaných na dotovaných projektech, ale především je pro klienty velmi efektivní.