ESAB Vamberk

ESAB Vamberk
ESAB Vamberk

Místo realizace: Vamberk

Rok realizace: 2013

Výše investic (Kč bez DPH): 60 500 000

Roční úspora energie (%): 54 % v teple

Roční finanční úspora (Kč): 10 000 000

Ačkoliv decentralizace výroby tepla pro areál závodu byla nutná spíše z hlediska technického než ekonomického, plánované ekonomické přínosy decentralizace byly také zajímavé. 

Pokud by v podniku ESAB nepřistoupili k decentralizaci zásobování teplem, pak by stávající výtopna na uhlí potřebovala v nejbližších letech investice do obnovy ve výši cca 18 mil. Kč a velmi pravděpodobně též investici do ekologizace ve výši 5,5 mil. Kč.

Ekonomický potenciál úplné decentralizace se změnou paliva na zemní plyn tak byl dostatečný k tomu, aby jej vedení podniku schválilo. A to i přes fakt, že náklady na plyn jsou dnes skoro 2,5 krát vyšší, než náklady na uhlí.