Energetické stavby

CHARAKTERISTIKA

Společnost ENESA navrhuje a dodává rekonstrukce energetických systémů nejen v rámci projektů EPC, ale díky fúzi s pardubickou EVČ je nyní dobře připravena i na projektování a realizaci energetických staveb. I zde je prioritou ekonomický přínos pro zákazníka.

Při přípravě projektů je důležité nejdříve komplexně posoudit stávající stav. Zjistit, kde a jak se dá efektivně snížit spotřeba energie na koncových spotřebičích, zdali je možné zpětně získávat odpadní energii nebo snížení ztráty energie v rozvodech.

Pokud je energetický systém zákazníka složitější a pracuje s více formami energií (teplo pro vytápění a ohřev vody, technologické teplo, technologická pára, vzduchotechnika, chlazení, elektrický ohřev, osvětlení, voda, atd.), je ideální vše řešit komplexně a ve vzájemných vazbách a navrhnout technické řešení tak, aby bylo ekonomicky přínosné.

Jakmile jsou koncepčně vyřešeny úspory ve spotřebě energie, má smysl se zabývat návrhem technologií pro její účinnější a ekologickou výrobu.

Nabídka je široká:

  • Výtopny, teplárny a kotelny do 50 MW.
  • Zdroje s KVET a OZE, výměníkové stanice, objektové předávací stanice.
  • Potrubní trasy (včetně potřebných výpočtů).
  • Hydraulické vyvažování potrubních sítí.
  • Vnitřní otopné systémy.
  • Plynové rozvody.
  • VZT a klimatizace.
  • Elektrorozvody a měření a regulace.

Důležitá je i ekologie. Využíváme obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční záření nebo pevná biomasa.

Informace o realizovaných projektech najdete na webu v sekci reference/energetické služby.

Při realizaci těchto zakázek postupujeme podle Všeobecných obchodních podmínek pro závazkové vztahy z kupních smluv a Všeobecných obchodních podmínek pro závazkové vztahy ze smluv o dílo.

Aktuální znění revize R2 je platné od 23. 2. 2021.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ REVIZE

Do 22. 2. 2021 byly v platnosti tyto dokumenty: Všeobecné obchodní podmínky pro závazkové vztahy z kupních smluv a Všeobecné obchodní podmínky pro závazkové vztahy ze smluv o dílo.