Kongresové centrum Praha

Kongresové centrum Praha

Přestože Kongresové centrum Praha  (KCP) prošlo v roce 2000 rekonstrukcí a přístavbou, technologická zařízení se zásadně nezměnila a ...

ČÍST VÍCE

Národní divadlo

Národní divadlo

V roce 2006 zahájilo Národní divadlo v Praze ambiciózní projekt, jehož cílem je výrazné a trvalé snížení spotřeby zemního plynu, elektřiny a vody, a také ...

ČÍST VÍCE

Nemocnice Jihlava

Jihlavská nemocnice šetří na energiích. Celková výše investice do komplexní modernizace energetického hospodářství dosáhla 69 mil. korun, nemocnici se však nyní každoročně ...

ČÍST VÍCE

Nemocnice Jihlava

Česká filharmonie - Rudolfinum

Do února 2015 probíhala v Rudolfinu modernizace energetického hospodářství s cílem snížit roční spotřebu el. energie, plynu a vody řádově o ...

ČÍST VÍCE

Česká filharmonie - Rudolfinum
ESAB Vamberk

ESAB Vamberk

Ačkoliv decentralizace výroby tepla pro areál závodu byla nutná spíše z hlediska technického než ekonomického, plánované ekonomické přínosy decentralizace byly také ...

ČÍST VÍCE

Školy Písek

Školy Písek

Cílem komplexu energeticky úsporných opatření, který byl v prosinci 2013 úspěšně dokončen v osmnácti školských objektech a stál téměř 18 mil. korun včetně DPH, je ...

ČÍST VÍCE

Klatovy

Skladbou zapojených objektů byl projekt EPC v Klatovech poměrně pestrý. Základ tvoří základní a mateřské školy. V projektu však nechyběly ani dvě budovy radnice, dva ...

ČÍST VÍCE

Klatovy

Hotel Jalta

Prioritou pětiletého projektu energetických úspor v Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze bylo zejména předejít hrozícímu havarijnímu stavu energetických provozů. ...

ČÍST VÍCE

Hotel Jalta
Stavovské divadlo

Stavovské divadlo

Modernizace energetického hospodářství stála 30 mil. Kč. Smluvně zaručená roční úspora činí 182 131 m3 zemního plynu a 158 MWh elektrické energie, což představuje cca ...

ČÍST VÍCE

Státní opera Praha

Státní opera Praha

Investice do úsporných opatření byla 33 mil. Kč. Průměrná roční úspora nákladů dosáhla činí 3,4 mil. Kč. Desetiletý projekt EPC uzavřený v r. ...

ČÍST VÍCE

Nutricia Deva

Celková prostá návratnost projektu pro Nutricia Deva a. s. dosahuje 2,93 roku. Roční úspory představují kolem 1,215 mil. Kč při celkových investičních nákladech ...

ČÍST VÍCE

Nutricia Deva

Poradenství

Poradenské služby zahrnují různé stupně auditů energetické efektivnosti (energetické audity, posudky a štítky), dále studie proveditelnosti energeticky úsporných opatření, ...

ČÍST VÍCE

Poradenství
Školy Mělník

Školy Mělník

Realizace tohoto projektu navázala na vyhotovení 19 energetických auditů z roku 2006. Ještě téhož roku byla úsporná opatření implementována v ZŠ Jungmannovy sady a o dva roky ...

ČÍST VÍCE

Příspěvkové organizace Pardubického kraje

Příspěvkové organizace Pardubického kraje

Projekt EPC ve 34 příspěvkových organizacích Pardubického kraje byl v letech 2007 až 2008 realizován prostřednictvím čtyř ...

ČÍST VÍCE

Školy MČ Praha 13

V roce 2010 zahájila MČ Praha 13 projekt Odpovědné školy Prahy 13 zaměřený na úsporu energie ve většině školních budov této městské části. Díky kombinaci ...

ČÍST VÍCE

Školy MČ Praha 13

Saint-Gobain Construction Products

Úsporná opatření se zaměřila na zpětné získávání tepla z chlazení plášťů kupolových pecí a jeho využití pro vytápění výrobních hal a výrobu chladu ...

ČÍST VÍCE

Saint-Gobain Construction Products