Etická linka: bezpečné místo pro oznámení nekalého jednání

Vítejte na informační stránce o Etické lince, která je součástí sdíleného vnitřního oznamovacího systému několika společností Skupiny ČEZ. Tato linka je dostupná zaměstnancům i třetím stranám, aby mohli nahlásit protiprávní, nekorektní nebo neetické chování v souladu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ať už k němu došlo nebo může dojít.

Proč je Etická linka důležitá:

Etická linka vznikla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále také jen „ZOO“) a je k dispozici 24/7. Podáním oznámení jejím prostřednictvím je zajištěna ochrana identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními. V případě anonymního podání oznámení je ochrana oznamovateli podle ZOO poskytována od okamžiku, kdy je známa jeho totožnost.

Kdo může podat oznámení:

Každý, kdo o nekalém či neetickém jednání ví a nechce mlčet.

Společnost ENESA v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zužuje okruh osob, od kterých přijímá a šetří oznámení v jeho režimu:

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);

  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;

  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž nebo

  • osoby ve služebním poměru

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany) mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, ale mimo působnost zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak podat oznámení:

Můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedené kontakty. Příslušná osoba je konkrétní pracovník zákonem vázaný mlčenlivostí, a to pod přísnou finanční sankcí.

A. pomocí sdíleného vnitřního oznamovacího systému Skupiny ČEZ na pověřený subjekt ČEZ a.s.

Etická linka ČEZ 211 045 990 – linka je virtuální a Váš vzkaz bude do 1 minuty doručen Příslušné osobě

e-mailová schránka Skupiny ČEZ etickalinka@skupinacez.cz

Seznam Příslušných osob Skupiny ČEZ

Výše uvedené e-mailové adresy a telefonní čísla Příslušných osob Skupiny ČEZ slouží pro jejich kontaktování pouze za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení.

Prostřednictvím e-mailů u Příslušných osob Skupiny ČEZ nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte telefonní etickou linku nebo e-mailovou schránku.

Upozorňujeme, že Vaše oznámení podané tímto způsobem je automaticky postoupeno společnosti ČEZ, a. s. jakožto pověřenému subjektu dle § 8 odst. 2) ZOO.

Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše oznámení postoupeno a šetřeno společností ČEZ, a. s., uveďte tuto skutečnost ve svém oznámení nebo využijte následující možnost:

B. přímo společnosti ENESA a.s.

e-mailová schránka společnosti ENESA etickalinka@enesa.cz

Seznam Příslušných osob ze společnosti ENESA:

Opět platí: Prostřednictvím e-mailů u Příslušných osob ze společnosti ENESA nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte e-mailovou schránku etické linky ENESA viz výše.

Uvedené emailové adresy a telefonní čísla Příslušných osob ze společnosti ENESA slouží pro jejich kontaktování pouze za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení.

C. na Ministerstvu spravedlnosti

Pokud Vám nevyhovuje ani jedna z předcházejících variant, můžete podat své oznámení jako Oznamovatel na Ministerstvu spravedlnosti zde.

Ochrana Oznamovatelů:

Zajímá vás, co se stane po podání oznámení? Vaše identita bude chráněna před odvetnými opatřeními. Anonymní oznámení jsou chráněna od okamžiku, kdy oznamovatel odtajní svou totožnost.