Energetický management

CHARAKTERISTIKA

Systém důsledného energetického řízení je většinou nízkonákladové opatření s vysokou mírou efektivity. Může mít mnoho forem – od prosté periodické evidence až po komplikované manažerské a expertní systémy založené na automatizovaném systému sběru a vyhodnocení dat.

Systém energetického řízení lze zavést buďto samostatně bez vazby na investiční projekt nebo jako součást projektu EPC.

Víte, že energetický management zavedený souběžně s investičními úspornými opatřeními přináší další úspory ve výši 3 – 5 %?

Pokud je energetický management součástí projektu EPC, je jeho hlavním cílem sledování efektivity provozu energetických systémů a verifikace dosahovaných úspor v období splácení investic. Díky provozním zkušenostem a analýze získaných dat však můžeme navrhovat a po dohodě s klientem i realizovat doplňková úsporná opatření a průběžně tak zlepšovat kvalitu a výsledky projektu EPC.

Co zahrnuje energetický management?

  • vzdálenou obsluhu systému individuální regulace vytápění a kontrolu funkce kotelny/VS, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technologických systémů prostřednictvím našeho dispečinku
  • výpočet a analýzu dosahovaných úspor
  • doporučení k dalšímu zlepšení

Cílem této služby energetického managementu většinou není přímo provozování zdrojů, i když i to lze zajistit, jako například u EPC projektu v objektech města Mnichovo Hradiště.

Naopak vzdálená obsluha individuálních systémů regulace vytápění je standardní součástí služby.