Ochrana osobních údajů

Děkujeme Vám za zájem o dění ve společnosti ENESA a.s. Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ENESA a.s., se sídlem Praha 9 - Vysočany, U Voborníků 852/10, PSČ 19000, IČ 27382052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10200 pro nabídku produktu nebo služby a přípravu smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Podstatná ujednání společností Skupiny ČEZ ESCO při zpracování osobních údajů naleznete zde.