ENESA a.s. patří k nejzkušenějším poskytovatelům energetických služeb a dodavatelům energetických staveb u nás. Společnost byla založena v říjnu 2005 s cílem vyvíjet a realizovat projekty EPC (Energy Performance Contracting). Od roku 2015 je součástí ČEZ ESCO a.s. a od 1. 11. 2021 je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou.

Jedním ze zakladatelů ENESA a jejím významným akcionářem byla pardubická společnosti EVČ s.r.o., která vznikla již v roce 1990. Ta se zpočátku věnovala zejména projektování a inženýringu staveb, po roce 1993 pak také výstavbě. V roce 2019 se EVČ a ENESA slučují pod značkou ENESA a.s.

Soupis úspěšných projektů EPC společnosti ENESA zahajují v roce 2008 již zmiňované projekty v pražském Národním divadle a v Pardubickém kraji. V roce 2010 ENESA spouští energeticky úsporný projekt ve 34 školách v Praze 13, o rok později pomáhá šetřit v pražském Rudolfinu a jihlavské nemocnici, která v roce 2014 získává titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt. V roce 2013 začínají sčítat úspory energie v Písku a v Moravskoslezském kraji. Rok 2015 je ve znamení EPC v Kongresovém centru Praha, které je technicky nejpropracovanějším projektem EPC u nás. V dalších letech následují vzorové městské projekty v Klatovech, Jablonci nad Nisou a v Kolíně.

Milníkem ve využívání EPC ve veřejné sféře je rok 2019, kdy byly zahájeny první EPC projekty s dotací z OPŽP. V roce 2020 ENESA realizovala doposud investičně největší EPC v ČR v 9 areálech menz a kolejí ČVUT Praha za 232 mil. Kč.

V dalších letech následovaly EPC projekty v pražské Akademii výtvarných umění, Fakultní Thomayerově nemocnici a Oblastní nemocnici Mladá Boleslav.

Specialitou společnosti zůstávají projekty s garancí dosažení funkčních a ekonomických výsledků doprovázené poskytováním služby energetického nebo facility managementu, ať už se jedná o EPC při revitalizaci budov a provozů, nebo o Performance Design & Build při nové výstavbě a komplexních rekonstrukcích budov.