POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete zde.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací

POSKYTNUTÉ INFORMACE NA ZÁKLADĚ OBDRŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

Zatím nebyly obdrženy žádné žádosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Výroční zpráva nebyla dosud vydána s ohledem na účinnost novely zákona. První bude vydána za rok 2022.