POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU

Povinně zveřejňované informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete zde.

Dokumenty ke stažení:

POSKYTNUTÉ INFORMACE NA ZÁKLADĚ OBDRŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

Zatím nebyly obdrženy žádné žádosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: