CHARAKTERISTIKA

Hlavním posláním společnosti ENESA a.s. je poskytování kvalitních energetických služeb se zárukou úspor veřejným institucím včetně jejich příspěvkových organizací, soukromým organizacím a průmyslovým podnikům.

I když pojem „energetické služby“ může na první poslech znít příliš obecně a neurčitě, díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií má v českém právním prostředí přesně definovaný význam. Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení účinnosti užití energie. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Víte, že díky EPC můžete

  • investovat do modernizace a rekonstrukce energetického hospodářství, aniž byste museli vynaložit finanční prostředky nad rámec svého současného rozpočtu?
  • výrazně uspořit provozní náklady?
  • podstatně snížit konečnou spotřebu energie?

Každý projekt EPC je kombinací souboru investičních energeticky úsporných opatření a energetického managementu.

Je navržen vždy tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem. Výše úspor je garantována smluvně a je prokazatelná díky využití energetického managementu.

Standardem je dodávka investičních úsporných opatření na splátky. V takovém případě je zákazníkovi poskytována garance, že průběžné splátky nebudou vyšší než průběžně dosahovaná úspora.

EPC má řadu dalších výhod:

  • návrh koncepce, přípravu, vyprojektování, realizaci a zprovoznění úsporných opatření má na starosti jeden dodavatel, který přebírá většinu finančních i technických rizik
  • projekt snižuje nároky na obsluhu energetických systémů a technologických zařízení budov
  • projekt přispívá k ochraně životního prostředí

Typickými klienty energetických služeb se zárukou jsou státní instituce a organizace, kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace, ale i průmyslové podniky.

Zaujaly Vás výhody metody EPC? Seznamte se s EPC projekty, kde poskytovatelem je ENESA a.s.

Odchylky od cílové spotřeby