VOP CZ, s.p.

VOP CZ, s.p.
VOP CZ, s.p.

Rok zahájení projektu: 2018

Počet objektů: 2

Investice bez DPH: 71 000 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 7 097 722

Délka trvání projektu (v letech): 11

Celý projekt odstartovalo nahrazení centrálních parních kotelen v obou areálech novými zdroji tepla na zemní plyn umístěnými přímo ve vytápěných objektech, novými středotlakými plynovými rozvody, úpravami otopných soustav, rekonstrukce trafostanic, rekonstrukce vnitřního i venkovního osvětlení, využití odpadního tepla, zateplení některých střech a instalace spořičů vody. Důležitou roli hrají čidla teploty, vlhkosti a CO2, které kromě úspory energie přispívají i ke zlepšení vnitřního prostředí v provozech. Výběr energeticky úsporných opatření se řídil potenciálem úspor, které přinesou. Díky tomu se investice ve výši 71 mil. korun vrátí  VOP nejpozději do konce trvání projektu, tedy do roku 2028.