Školy Mělník

Školy Mělník
Školy Mělník

Rok zahájení projektu: 2008

Počet objektů: 4

Investice bez DPH: 3 540 000

Garantovaná roční úspora v Kč: 770 000

Délka trvání projektu (v letech): 10 let

Realizace tohoto projektu navázala na vyhotovení 19 energetických auditů z roku 2006. Ještě téhož roku byla úsporná opatření implementována v ZŠ Jungmannovy sady a o dva roky později v ZŠ Matiegky 2817 a v MŠ Nemocniční 107.

Základem energeticky úsporných opatření je instalace systému individuální regulace vytápění jednotlivých místností DIRC (direct individual room control system) a zavedení systému energetického managementu. Systém individuální regulace umožňuje nastavovat topné režimy individuálně po jednotlivých místnostech a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buďto lokálně a nebo z centrálního dispečinku společnosti ENESA, která tak má přímou kontrolu nad hospodařením s teplem a může účinně provádět energetický management.