ENESA | úspory energie se zárukou

QUANTUM přináší první konkrétní výsledky

04. leden

QUANTUM přináší první konkrétní výsledky
QUANTUM přináší první konkrétní výsledky
QUANTUM přináší první konkrétní výsledky

Mimořádnou příležitost pro snížení rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností evropského fondu budov představují promyšlené systémy řízení kvality (QMS). Jejich vývoj a vlastní aplikace je náročná, protože vyžaduje multidisciplinární přístup a spolupráci celé řady subjektů. Díky čtyřletému evropskému projektu QUANTUM financovanému z programu Horizon 2020, jehož součástí je i společnost ENESA, se to však daří. O konkrétních výsledcích informuje poslední zpravodaj projektu.

Najdete zde informaci o roli projektu QUANTUM při vzniku nových pokynů pro řízení kvality vzduchotechniky, zveřejněných německým federálním ministerstvem výstavby. Nyní dva z celkem 14 partnerů, kteří se na projektu podílí, synavision a IGS TU Braunschweig, pořádají na toto téma semináře po celém Německu na podporu jejich širšího zavádění.

Přínos navržených řešení prokáže nejlépe praxe.  Monitorovací a řídicí systém vytvořený skupinou Politecnico Milano a společností eERG obstál v obytné budově Progetto Botticelli na Sicilii na výbornou a přesto, že se jedná o budovu s téměř nulovou spotřebou energie, očekává se, že aplikace nástrojů QUANTUM bude dále zvyšovat její výkonnost.

O kvalitě řešení vznikajících v rámci tohoto projektu může svědčit i fakt, že Mezinárodní stavební institut WELL přijal nástroj Comfortmeter z dílny QUANTUM jako doporučovanou metodu průzkumu kvality okolního prostředí, který je vyžadován v certifikačním postupu tohoto institutu. Pro další praktické využití nástroje Comfortmeter je to krok vpřed, protože WELL Building významným způsobem ovlivňuje, jak lidé o budovách přemýšlí.

Stěžejním úkolem projektu je příprava publikace na téma řízení kvality (QM) v provozu budov. Jejím obsahem bude:

  • Role a současný stav QM v životním cyklu budov.
  • Terminologie, standardy, studie.
  • Rozdíly v kvalitě od návrhu až po uvedení do provozu.
  • Organizace procesu QM.
  • Role, zodpovědnosti a motivace různých stran podílejících se na procesu QM.
  • Metody QM a nástroje sloužící k potlačení rozdílů.
  • Případové studie.
  • Certifikace QM v existujících certifikačních schématech.

Firmu ENESA nyní čeká implementace testovaných nástrojů a zavedení procesu řízení kvality v dalších budovách v České republice. Jednou z nich bude Kongresové centrum v Praze. Implementace bude dokončena v průběhu prvního čtvrtletí 2018 a naváže na ní roční testovací fáze, během které budou přínosy nástrojů a procesu průběžně vyhodnocovány.

Další novinky z projektu QUANTUM, který se věnuje řízení systémů kvality budov během jejich celého životního cyklu najdete na webu projektu.