MPO uzavřelo dohodu s APES

15. červenec

MPO uzavřelo dohodu s APES

MPO uzavřelo s Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES) dobrovolnou dohodu o spolupráci v oblasti snižování energetické náročnosti a dosahování úspor energie.  Ministerstvo se v ní zavazuje k vytváření vhodných legislativních podmínek a k podpoře širšího uplatnění energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) především ve státním sektoru.

Před Českou republikou stojí v nejbližších letech několik významných úkolů v oblasti zvyšování energetické účinnosti.  Jedná se o snížení energetické náročnosti o 51 PJ do roku 2020 a každoroční renovaci 3 % podlahové plochy ve vlastnictví a užívání ústředních státních institucí.

Tyto závazky by mohla pomoci naplnit dobrovolná dohoda, kterou v červnu podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s profesní Asociací poskytovatelů energetických služeb, jejímž zakládajícím členem je společnost ENESA a.s.  MPO v ní deklaruje podporu  širšímu využití energetických služeb se zaručeným výsledkem, jejichž výhodou je především dlouhodobá smluvní garance výše dosahovaných energetických úspor podpořená poskytováním komplexního energetického managementu. Tyto služby už s úspěchem využívají  stovky organizací v majetku krajů a měst, ale také státní organizace fakultních a psychiatrických nemocnic, divadel, filharmonie nebo vysokých škol. „Od této dobrovolné dohody očekáváme na jedné straně podporu plnění závazků vyplývající ze směrnice o energetické účinnosti pro státní instituce a na druhé straně dobré příklady hospodaření se spotřebovávanou energií ve státních budovách“ říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO.

„EPC se ve veřejném sektoru s úspěchem využívá už 21 let. Každý z více než 300 realizovaných projektů, které přinesly úspory energie za 3 mld. Kč, dosáhl očekávaných úspor pro své zákazníky“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda APES a dodává „ pokud se i díky snahám MPO podaří podpořit širší uplatnění EPC ve státních organizacích, jedním z efektů by mohlo být významné snížení provozních nákladů a zhodnocení budov v majetku státu“.

Pro MPO je podpis dobrovolné dohody součástí širších snah v oblasti snižování energetické náročnosti. V současné době připravuje MPO pravidla pro pilotní projekty využití energetických služeb s garantovaným výsledkem pro organizační složky státu (OSS).  Probíhají práce na vzorové zadávací dokumentaci pro tyto veřejné zakázky. Součástí zadávací dokumentace bude i vzorová smlouva o energetických službách, které musí odpovídat novele zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.  Vyhlášení prvních veřejných zakázek se dá očekávat již před koncem roku 2016.