Jak snižovat rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou energetickou náročností budov?

15. srpen

Jak snižovat rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou energetickou náročností budov?

Díky údajům získaným od uživatelů typických evropských budov bylo zjištěno, že odhadovaný průměrný rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností činí těžko uvěřitelných 25 %. Logickým důsledkem je pak i horší vnímání komfortu – o 1,5 %. Komplexní průzkum ukázal, že příčinou jsou často chybně zaváděné a následně nesprávně provozované systémy řízení budov, které nebývají podloženy vhodnými a ucelenými systémy řízení kvality energetické náročnosti budov. 

Odstraněním těchto rozdílů se bude následující čtyři roky věnovat projekt QUANTUM (www.quantum-project.eu), jehož součastí je také ENESA a.s. V rámci projektu budou vyvíjeny a prezentovány praktické služby a vhodné nástroje, podporující řízení kvality energetické náročnosti budov ve fázi návrhu, výstavby, uvádění do provozu i provozu samotném, s důrazem na jejich opakované využití.

Prvním úkolem je navrhovat transparentní výkonnostní cíle, které lze snadno a bez velkých nákladů efektivně testovat. V rámci projektu budou použity tři inovativní softwarové nástroje umožňující efektivní řízení kvality v průběhu celého životního cyklu budovy:

HPS/NG9 (Energy Team SPA, Itálie) – nákladově efektivní a jednoduše umístitelná in-situ měřidla energií a nástroje pro online analýzu dat.
Performance Test Bench (Synvision GmbH, Německo) – první nástroj pro specifikaci a automatické vyhodnocení funkcí systémů řízení budov využívající aktivní funkční specifikace (Active Functional Specifications – AFS).
Comfortmeter (Factor 4 BVBA, Belgie) – první online dotazník zjišťující vnímání komfortu na pracovišti.

Tyto nástroje, a také služby poskytované vlastníkům nebo uživatelům budov, budou otestovány na reprezentativním souboru typických evropských budov v různých fázích života budovy s cílem podpořit jejich úspěšné uvedení na trh.

První workshop projektu QUANTUM proběhl v rámci 13. světového kongresu REHVA, který se konal letos v květnu v Aalborgu. Účastníci si odnesli informace o potenciálu řízení kvality a třech inovativních nástrojích z oblasti informačních a komunikačních technologií. Na závěr se rozvinula zajímavá diskuze a tým projektu QUANTUM získal díky anketě cennou zpětnou vazbu. Prezentace a zpráva z workshopu jsou k dispozici na stránkách REHVA.