Pardubický kraj je ve využívání energetických služeb s garancí úspor aktivní

22. září

Pardubický kraj je ve využívání energetických služeb s garancí úspor aktivní
Pardubický kraj je ve využívání energetických služeb s garancí úspor aktivní

Téměř na den přesně před deseti lety, konkrétně 29. 9. 2006, bylo podpisem tří smluv o energetických službách završeno období pečlivých příprav na realizaci energeticky úsporných opatření v 31 objektech Pardubického kraje. Byly mezi nimi 4 nemocnice, 3 ústavy sociální péče a 24 školských stavebních objektů. Zvolený koncept realizace, celosvětově známý jako Energy Performance Contracting (EPC), nebyl v té době v ČR ještě zcela obvyklý a Pardubický kraj byl vůbec prvním krajem v ČR, který jej v takovém rozsahu využil. Přesto dodnes patří tento ve své době pilotní projekt mezi první tři největší mezi všemi kraji, a to jak podle investiční náročnosti, tak i podle dosažených úspor.

Pardubický kraj tak nejen že zhodnotil řadu svých budov a dosáhl významných úspor nákladů na energie, ale i významně přispěl k propagaci konceptu EPC. V době podpisu smlouvy neměly energetické služby s garancí úspor žádnou oporu v zákonech a byly propagovány jen několika vysoce kvalifikovanými poskytovateli této služby. Dnes jsou energetické služby tohoto typu definovány v zákoně 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely z loňského roku) a mají svá jasná zákonná pravidla. Nutno podotknout, že smlouvy v Pardubickém kraji stoprocentně odpovídají těmto novým zákonným pravidlům, přestože byly podepsány dávno před účinností novely.

Prvními poskytovateli energetických služeb pro Pardubický kraj se v roce 2006 staly společnosti ENESA a.s. a EVČ s.r.o., obě se v mezičase staly součástí ČEZ ESCO. Úsporná opatření stála celkem 83,5 mil. Kč bez DPH. Celou částku však zaplatili sami dodavatelé, kraj ji splácí z dosažených úspor a ještě mu hodně peněz zbývá. Garantované úspory jsou totiž mnohem vyšší než pravidelné splátky. Za celou dobu splácení, která je u všech smluv dvanáctiletá, má garantovaná úspora převýšit náklady projektu o 43,3 mil. Kč.

Investiční opatření zdaleka nejsou jedinou náplní konceptu energetických služeb se zárukou. Dodavatel dále po celou dobu splácení poskytuje službu energetického managementu, zodpovídá za dosažení smluvních ekonomických výsledků projektu a navrhuje další opatření na zlepšení. V Pardubickém kraji tak na podzim začne již devátá sezóna energetického managementu. U všech výše uvedených smluv zajišťuje službu energetického managementu ENESA a.s.  

Skutečně dosažená úspora je opakovaně mnohem vyšší, než garantovaná. Odhadem tak kraj na provozních nákladech ušetří za celých 12 let přibližně o 100 mil. Kč víc, než mu garantuje smlouva.  ENESA a.s. má podle smlouvy nárok na vyplacení prémie za překročení garantovaných úspor, každoročně však uzavírá s Pardubickým krajem dohodu, podle které větší část nárokované prémie použije na realizaci dodatečných úsporných opatření. Za dobu realizace tak bylo proinvestováno dalších téměř 12 mil. Kč. Mezi dodatečně realizovanými opatřeními byly například kompletní rekonstrukce plynových kotelen v SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk a v Domově sociálních služeb Slatiňany, instalace nové kogenerační jednotky v Domově u studánky Anenská Studánka, zateplení stropu tělocvičny s rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení ve SPŠE a VOŠ Pardubice a další.

„Zpětně hodnotíme rozhodnutí využít metodu EPC k dosažení energetických úspor jako pro kraj velmi přínosné, a to zejména kvůli odlišnému přístupu poskytovatelů energetických služeb ve srovnání s běžným dodavatelským modelem„ říká JUDr. Michal Votřel, vedoucí odboru majetku, investic a stavebního řádu Pardubického kraje, který stál u zrodu projektu.

Od zmíněného roku 2006 Pardubický kraj několikrát projekt rozšířil uzavřením smluv na další 4 balíčky objektů, poslední z nich je právě v realizaci. Dodavatel vždy vzešel z transparentní veřejné zakázky a musel svoji nabídku obhájit v silné konkurenci. Ke společnostem ENESA a.s. a EVČ s.r.o. časem přibyl ještě třetí smluvní partner, a to firma SIEMENS.  „Dodavatelé proinvestovali do majetku kraje celkem 300 mil. Kč se souhrnnou garantovanou roční úsporou 45 mil. korun,“ dodává hejtman kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D. Všechny projekty, tedy nejen první tři, vykazují skutečně dosaženou úsporu vyšší, než jakou dodavatelé průběžně garantují.