Zlínské školy ušetřily za 10 let 24 milionu korun za energii

05. prosinec

Zlínské školy ušetřily za 10 let 24 milionu korun za energii

Projekt, který realizovala společnost ENESA, umožnil v pěti základních a deseti mateřských školách snížit náklady na energii průměrně o 30 procent ročně při zachování tepelného komfortu.

Stalo se tak díky poměrně jednoduchým technologickým a organizačním změnám, které si na začátku roku 2006 vyžádaly investici ve výši 10 a půl milionu korun. Ta se pak městu vrátila formou snížených provozních nákladů už po pěti letech fungování projektu. Dnes se proto mluví o jeho pokračování.

Energeticky úsporný projekt, který skončil letos v září, byl spuštěn v roce 2006, kdy během prázdnin proběhla ve všech školských objektech výměna 2100 kusů termostatických ventilů a instalace počítačem řízeného systému individuální regulace teploty v jednotlivých místnostech, včetně osazení radiátorů dálkově řízenými hlavicemi.

„Zlínský projekt je dobrým příkladem, jak trvale snižovat provozní náklady ve školských objektech pomocí nepříliš náročných změn,“ řekl Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.

Relativně jednoduchá opatření ve spojení s důsledným energetickým managementem umožňovala školám průměrnou úsporu energie téměř 2,4 milionu korun ročně.

„Máme ekologické myšlení, takže cokoliv přinese v tomto směru úsporu, tomu tleskáme a to podporujeme. S fungováním tohoto projektu jsme spokojení, úspora je jednoznačně vyčíslitelná,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek.

Projekt byl realizován formou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), což městu přineslo řadu výhod: výši úspor mělo garantováno smluvně, investice byla splácena z budoucích ušetřených nákladů na energii, systém byl prostřednictvím energetického managementu celou dobu sledován a vylepšován, aby přinášel maximální efekt.