Město Písek: Smlouva o EPC podepsána

15. duben

Město Písek: Smlouva o EPC podepsána

Minulý týden podepsal JUDr. Ondřej Veselý, starosta města Písku, smlouvu  se společností ENESA na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Předmětem  smlouvy je  provedení základních opatření ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické účinnosti v osmnácti školských objektech v celkové hodnotě 17 036 800 Kč. Nedílnou součástí je i energetický management, jehož cílem je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí. Smlouva je podepsána na 10 let.

Nejdůležitější práce budou dokončeny nejpozději v září, poté bude do konce roku probíhat ladění, tak aby od 1. 1. 2014 mohl být definitivně spuštěn celý systém opatření, který bude městu Písek přinášet smluvně garantované úspory ve školských objektech ve výši přes 2,4 milionů korun ročně.