Úsporné divadlo: počáteční odvaha se vyplatila

05. duben

Úsporné divadlo: počáteční odvaha se vyplatila
Úsporné divadlo: počáteční odvaha se vyplatila
Úsporné divadlo: počáteční odvaha se vyplatila

S komplexní modernizací energetického hospodářství, která si postupně vyžádala investici ve výši 75 mil. korun bez DPH, začalo Národní divadlo v roce 2006. Nevydalo se v té době obvyklou cestou prosté dodávky kotlů a další techniky.  Rozhodlo se pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC). Díky tomu získalo desetiletou garanci na úsporu energie v celkové výši 84,5 mil. korun bez DPH, což je 45 % původních nákladů na energie. Loni se i přes tuhé mrazy se podařilo ušetřit ještě o téměř půl milionu korun více. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA a.s. z ČEZ ESCO.

Historie

Úpravy v divadle probíhaly za plného provozu s přestávkami až do roku 2010. O úspěšnosti projektu může svědčit i fakt, že k  ND později přibyly objekty Stavovského divadla, Státní opery, Anenského areálu a ateliérů ND na Vinohradské ulici. Modernizace všech objektů stála celkem 200 mil. Kč, které se vrátí díky využití EPC ve formě garantovaných úspor. 

Další výhodou metody EPC je nepřetržité shromažďování a analýza dat o spotřebě, které následně využívá energetický management pro vyhledávání dalších potenciálních úspor a navrhování chytrých řešení, kterých je však v ND od samého začátku celá řada.

Chytrá řešení

I dnes, kdy je móda na minimalistickou scénografii, představuje jevištní hydraulika velkou položku ve spotřebě energie každé významnější scény. V Národním divadle to úplně neplatí.  Dříve byl olej v jevištní hydraulice chlazen pitnou vodou, která poté odtékala do kanalizace. Dnes je chlazení oleje řešeno formou uzavřeného chladicího systému využívajícího tepelné čerpadlo. Výsledkem je úspora 34  000 m3 pitné vody ročně.  Z ochlazovaného hydraulického oleje je navíc získáváno odpadní teplo, které plně nahradí zemní plyn při ohřevu teplé vody.

Zdrojem značných úspor je i promyšlené větrání.  Dříve se nasával čerstvý vzduch, který se cestou ohříval či chladil (podle ročního období) a okamžitě vháněl do hlediště a jeviště. Nyní přiváděný vzduch nejprve odebere odpadní teplo odváděnému vzduchu a až pak se „větrá“.

Energetický management

Chytrá řešení přináší maximální efekt až vzájemnou synergií a napojením na systém automatizovaného řízení.  Nedílnou součástí každého projektů EPC je proto systém individuální regulace teploty  v jednotlivých místnostech, který umožňuje nastavit jinou teplotu v šatnách, zkušebnách, toaletách či ve skladu nástrojů.  Kromě toho je zde instalována i regulace světel podle automatických čidel osvětlenosti. Informace z téměř 70 místností proudí do dispečinku, kde jsou kontrolovány a analyzovány. 

Další zlepšení přišlo v roce 2015 s nasazením aplikace Opereta, která nastavuje teploty v místnostech podle řady dalších parametrů jako je např. předpověď počasí či obsazenost.

Vylepšení 2016

Projekt se Národnímu divadlu vyplácí. Skutečné úspory energie přesahují každoroční úspory, které má Národní divadlo smluvně garantovány.  Z  nadúspory  jsou pak realizována další energeticky úsporná opatření. V roce 2016 byl za 450 000 korun upraven a doplněn systém měření a regulace tepelného čerpadla a opraven hromosvod. Náklady uhradila společnost ENESA a.s.

Další úpravy mohou být náplní případného navazujícího projektu, protože nejznámější projekt EPC v ČR v příštím roce končí.