Změny ve vedení

10. srpen

Změny ve vedení

S platností od  1. 8. 2018 byl  ředitelem společnosti ENESA  jmenován Václav Taubr, nynější ředitel EVČ.  Důvodem této personální změny je nadcházející sloučení obou firem.

Václav Taubr je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a má více než 15 let zkušeností na manažerských pozicích v segmentu energetiky ve významných společnostech na českém trhu.

Po ukončení studia pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. a následně ORGREZ, a.s., kde prošel různými pozicemi v oblasti energetického poradenství, inženýringu a měření. Jako ředitel Divize tepelné techniky byl v letech 2003-2005 zodpovědný za zpracování skupiny energetických auditů (v rozsahu klasické, vodní i jaderné elektrárny, administrativní budovy) pro ČEZ, a.s.

Od roku 2007 se podílel na projektech zvyšování účinnosti energetických zařízení, zejména turbín ve společnosti Škoda Power, a.s. V této době byl zodpovědný za technickou podporu servisních projektů včetně nového konceptu komplexní údržby a vzdálené správy zařízení (Remote monitoring).

Do společnosti ENGIE (dříve GDF SUEZ), která je evropským lídrem v oblasti energetických služeb, nastoupil v roce 2010. Na různých pozicích zodpovídal za rozvoj nových produktů a služeb včetně energetických.

Od května 2017 stojí v čele společnosti EVČ, která je významným poskytovatelem energetických služeb, a to nejen metodou EPC. V této roli klade důraz na profesionální přístup a korektní komunikaci se zákazníkem po celou dobu přípravy a realizace projektu.

Václav Taubr povede společnost ENESA i po sloučení s EVČ, tedy po 1. 1. 2019.  Cílem této fúze je využít silné stránky obou firem, tak aby nová ENESA byla jedničkou na trhu EPC, ale i platformou pro rozvoj nových služeb v oblasti energetických úspor. 

Ivo Slavotínek, zakladatel a dlouholetý ředitel společnosti ENESA bude i nadále ovlivňovat směřování společnosti ENESA z pozice místopředsedy dozorčí rady a šéfa business developmentu VSKO ČEZ ESCO.