Skaličan a.s. má efektivnější výrobu chaldu

12. červen

Skaličan a.s. má efektivnější výrobu chaldu

 Výměnu odpařovacího kondenzátoru pro SKALIČAN a.s. zajistila ve spolupráci s ENERGO CHOCEŇ s.r.o. společnost EVČ, která bude od 1. 1. 2019 součástí ENESA a.s.

Dílo spočívalo v demontáži stávajícího kondenzátoru, úpravě potrubních rozvodů, dodávce nového kondenzátoru a provedení zkoušek a zkušebního provozu. Realizací projektu klient dosáhl lepší efektivity při výrobě chladu. EVČ i ENERGO Choceň již dříve spolupracovali na  energetických auditech, rekonstrukci rozvodů čpavku, modernizaci vzduchotechniky a nyní připravují projekt na principu EPC.